Horse&Business 1/2022

AMBITNE PLANY WOBEC HIPODROMU WOLA Władze województwa wielkopolskiego 30 grudnia ub.r. przekazały nieodpłatnie samorządowi Poznania Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola. Obiektem ma zarządzać Grupa MTP, która planuje inwestycje na jego terenie na poziomie ok. 100 mln zł. H ipodrom Wola to teren znajdujący się w północno - -zachodniej części Poznania. Zajmuje on powierzch - nię 46 ha i od ponad stu lat przeznaczony jest na działalność jeździecką. Obecnie jego wartość wynosi 25 mln zł. Rys historyczny Obiekt powstał jeszcze w czasach pruskich, a pierwsze wy - ścigi odbyły się tam 24 maja 1914 r. Po I wojnie świato - wej Poznań był drugim miastem po Warszawie, w którym najszybciej wznowiono przedwojenne wyścigi konne. Już w październiku 1919 r. odbyły się pierwsze wyścigi połą - czone z zawodami hipicznymi, podczas których na trybu - nie honorowej gościł marszałek Józef Piłsudski. W latach 50. ubiegłego wieku na terenie Hipodromu Wola powstał ośrodek Polskiego Związku Jeździeckiego (przeniesiony w późniejszym okresie do Warszawy). W tym czasie treno - wano konie hodowlane i rekreacyjne celem sprzedaży ich do krajów Europy Zachodniej. Przez wiele lat Wola była or - ganizatorem słynnych w całej Europie aukcji koni. Obecnie odbywają się w tym miejscu zawody jeździeckie, działa pensjonat dla koni, można tu trenować i rekreacyjnie jeździć konno. Od 2005 r. właścicielem spółki był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który przejął ją od Skarbu Państwa. W listopadzie ub.r. radni Sejmiku podjęli decyzję o zbyciu tego majątku. Obecnie władze Poznania mają plan na zagospodarowanie Hipodromu Wola z pomocą Grupy MTP, organizatorem m.in. zawodów jeździeckich CAVALIADA. Teren z potencjałem – Kończy się nasza historia opieki nad tym obiektem. Pasu - je on bez wątpienia do zadań i celów, które realizuje samo - rząd miejski. Warto zaznaczyć, że cały ten obszar jest cenny przyrodniczo i dodatkowo objęty jest ochroną konserwatora zabytków. Moim zdaniem, powinien on służyć mieszkańcom, którzy mogliby korzystać z jego walorów przyrodniczych w formie rekreacji, a nie tylko z funkcji związanej z zawodami hippicznymi czy też jazdą konno na tym obszarze. Biorąc pod uwagę te oczekiwania i uwarunkowania, uważam od lat, że ten teren powinien przejść na własność miasta i cieszę się, że ten pogląd popiera prezydent miasta Poznania – mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Zwra - ca też uwagę, że Międzynarodowe Targi Poznańskie to duża i wielofunkcyjna spółka, mająca szerokie kontakty w różnych środowiskach, która jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo wszelkim przedsięwzięciom na tym terenie. – Jeżeli plany Grupy MTP będą miały szanse realizacji, to będzie to z pożyt - kiem zarówno dla samego obiektu, dla jego historii hippicz - nej, jak i dla gości – podkreśla Marek Woźniak. Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznania, uważa, że Hipodrom Wola to miejsce o wyjątkowej przeszłości, które 28 1/2022 H & B W Y D A R Z E N I A

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz