Horse&Business 1/2022

LASEROTERAPIA W WETERYNARII Do tej pory do prowadzenia laseroterapii koni służyły aparaty przeznaczone do terapii ludzi. Dzięki coraz większej świadomości właścicieli i zainteresowania fizjoterapią weterynaryjną dostępne są wysokiej klasy nowoczesne sprzęty, dopasowane do potrzeb zwierząt. G łówną przyczyną długotrwałej przerwy w użytko - waniu koni we wszystkich dyscyplinach jeździec - kich są urazy tkanek miękkich, zwłaszcza więza - deł i ścięgien. Jednym z częstszych urazów aparatu ruchu koni są uszkodzenia ścięgien, takich jak ścięgno zginacza powierzchownego, zginacza głębokiego i mięśnia między - kostnego oraz głowy dodatkowej zginacza głębokiego. Słabe ukrwienie i niewielkie zdolności regeneracyjne tkanki two - rzącej te struktury znacznie ograniczają możliwości ich le - czenia, przez co powrót konia do pełnej sprawności jest dłu - gi i wyklucza możliwość jego użytkowania. Co więcej, blizny tworzące się w miejscu uszkodzenia często wykazują mniej - szą elastyczność, co prowadzi do odnawiania się kontuzji. Efektywny plan działania Uszkodzenie oddziałuje na wszystkie układy ciała – w mniej - szym lub większym stopniu, co zmniejsza zdolność wyczynową i może prowadzić do kompensacji. Współczesna wiedza tech - nologiczna w formie urządzeń terapeutycznych daje możliwość wspomagania mechanizmów przebudowy wielu tkanek orga - nizmu. Warunkami skuteczności jej działania są odpowied - nia diagnoza i odpowiednio dobrany plan rehabilitacji, gdzie w odpowiednim czasie zastosujemy właściwe metody i urzą - dzenia fizjoterapeutyczne. Bardzo istotna jest również meto - dyka zabiegowa, czyli dobranie odpowiednich parametrów, liczby terapii oraz częstotliwości ich wykonywania. W przy - padku fizykoterapii często „mniej znaczy więcej”, a zbyt częste oddziaływania na tkanki mogą przynosić efekty odwrotne do pożądanych. Z tego względu tak ważne jest, aby prowadzenie fizjoterapii powierzyć osobom wykwalifikowanym. Pochłonięte promieniowanie laserowe o odpowiedniej dawce powoduje stymulację metabolizmu komórki oraz zwiększenie produkcji białek, co sprzyja powstawaniu bardziej elastycznej blizny. 34 1/2022 H & B Z D R OW I E

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz