Horse&Business 1/2022

WRACAMY DO SPORTU! Marcin Kamiński wiceprezes zarządu PZJ w zakupie konia dla danego zawodnika i ponoszenie kosztów jego utrzymania i treningu. W krajach Europy Zachodniej popularne jest tworzenie syndykatów właścicieli jednego ko - nia, co wpływa na obniżenie nakładów na jednego partnera. Nowy zarząd PZJ chce podnosić rangę i znaczenie w środo - wisku jeździeckim właścicieli koni. Marzy mi się, żeby rzesza wielbicieli polskiego jeździectwa, wspierających naszych zawodników, stale się powiększała. W Polsce od wielu lat wi - doczny jest trend, że w ośrodki jeździeckie i sport inwestują przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces w innych dziedzinach gospodarki. Mam nadzieję, że podobne mechanizmy spowo - dują wzrost liczby potencjalnych właścicieli koni sportowych. W celu wsparcia rozwoju sportu powszechnego planu - jemy m.in . wprowadzać zmiany regulacyjno-prawne, aby ułatwiać starty w zawodach już od poziomu regionalnego. Mamy zamiar opracować nowy system szkoleń, aby wzorce wypracowane na poziomie kadry narodowej udostępnione były dla trenerów klubowych. Pracujemy też nad szerszym zaistnieniem jeździectwa w mediach i większą rozpoznawal - nością czołowych polskich zawodników. Wszystkie nasze działania mają służyć budowie mar - ki polskiego jeździectwa. Należy pamiętać, że już dzisiaj jeździectwo w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija pod względem liczby osób jeżdżących konno, koni i ośrodków. Branża zapewnia zatrudnienie nie tylko instruktorom czy właścicielom stajni, ale także producentom – rolnym i sprzę - tu. Szacuje się, że jest to grupa ok. 0,5 mln osób. Rozwój jeździectwa przyczynia się też do wzrostu ekonomicznego Polski i ma coraz bardziej znaczący i stale rosnący wpływ na krajową gospodarkę. W e wrześniu 2021 r. został powołany nowy zarząd Pol - skiego Związku Jeździeckiego (PZJ). Nowy zarząd wy - znaczył sobie cele strategiczne na lata 2021-2024. W skrócie opierają się one na trzech filarach, którymi są: rozwój spor - tu wyczynowego, rozwój sportu powszechnego i budowanie marki polskiego jeździectwa. Odnosząc się do pierwszego punktu naszej strategii, mamy w Polsce duże grono utalentowanych, profesjonalnych zawodników, o czym świadczą osiągane przez nich wyniki sportowe w 2021 r. Mam na myśli m.in . start po kilkuna - stu latach przerwy naszej drużyny WKKW na Olimpiadzie w Tokio. Ta dyscyplina jest mi szczególnie bliska, gdyż w pol - skiej ekipie wraz z zawodniczkami Małgorzatą Cybulską na Chenaro i Joanną Pawlak na Fantastic Frieda zadebiutował mój syn, Jan Kamiński, na Jardzie. W ubiegłym roku Woj - ciech Wojcianiec uplasował się na 17. miejscu, najwyższym z dotychczasowych startów Polaków, podczas Mistrzostw Europy w Skokach. Z kolei Weronika Kwiatek zdobyła złoty i brązowy medal w Mistrzostwach Świata Młodych Koni, Beata Stremler brązowy medal w Mistrzostwach Świata Koni 6-letnich, a Jakub Rogulski zajął szóste miejsce w Mistrzo - stwach Świata Juniorów w Woltyżerce. Wspieranie i tworze - nie warunków do wzrostu poziomu sportowego jeździectwa jest absolutnym priorytetem PZJ i będziemy to zadanie realizować Mam nadzieję, że rok 2022 przyniesie kolejne sukcesy polskim zawodnikom. Aby zwiększyć szanse na coraz lepsze miejsca naszych kadrowiczów w głównych startach między - narodowych, zmieniamy częściowo lub poszerzamy sztaby szkoleniowe w niektórych konkurencjach. Głównym celem zawodników WKKW, skoków i ujeżdżenia będzie uzyskanie kwalifikacji i start na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 r. Cieszę się, że udało się podpisać trzyletni kontrakt z Andreasem Dibowskim. Utytułowany niemiecki zawodnik i trener poprowadzi kadrę seniorów WKKW, współpracując z doświadczonym sztabem szkoleniowym, w którego skład wchodzą Bogdan Jarecki i Artur Społowicz. Trenerem kadry seniorów w skokach pozostanie Jan Vinckier, a trenerem kadr seniorów w ujeżdżeniu Andrzej Sałacki. Piękny i prestiżowy sport wyczynowy, poza talentami i pracowitością zawodników, oparty jest na pracy z końmi. Ich trening, utrzymanie i transport na zawody wiążą się z ogromnymi kosztami oraz zaangażowaniem innych osób, częstokroć stających się sponsorami i inwestorami. Może on przyjmować również formy inwestycji poprzez uczestnictwo Depositphotos/pirita 89 1/2022 H & B F E L I E T O N

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz