Horse&Business Magazine 1/2023

Czy nasienie każdego ogiera dobrze znosi proces mrożenia? Niestety, nie. Zdolność nasienia ogierów do mrożenia w głównej mierze jest kwestią osobniczą, często dzie - dziczną. Ale ogromne znaczenie ma tutaj wyjściowa jakość nasienia świeżego, na którą wpływają nie tylko czynniki genetyczne, ale także ogólny stan, kondycja i użytkowanie ogiera. Zazwyczaj jeśli wyjściowo nasie - nie jest dobrej jakości, możemy spodziewać się, że będzie również miało dobrą jakość po rozmrożeniu. Niestety, zdarzają się wyjątki i plemniki niektórych ogierów, po - mimo dobrej jakości nasienia świeżego, są mało odporne na zmiany temperatur i nie przeżywają procesu mroże - nia i rozmrażania. Jedynym sposobem, żeby to zweryfi - kować, jest wykonanie próbnego mrożenia. Podczas nie - go używane są różne odczynniki, aby dobrać ten, który będzie optymalny dla nasienia danego ogiera. Co jeśli nasienie jest słabej jakości? Jak już wspomniano powyżej, jakość nasienia uwarun - kowana jest przez bardzo wiele czynników. Oprócz cech dziedzicznych na pewno wpływ na nią mają podawane leki i hormony oraz stres. Bardzo często zapomina się, że duży wpływ ma także ogólny dobrostan i żywienie ogiera. W przypadku reproduktorów produkujących słabe nasie - nie zaleca się suplementację produktów bogatych w kwa - sy omega 3 i 6 oraz kwasy DHA i EPA, które poprawiają odporność plemników na zmiany temperatury podczas procesu chłodzenia i mrożenia. Co istotne, całkowity proces tworzenia i dojrzewa - nia plemników u ogiera trwa ok. 64-66 dni. Oznacza to, że kompletna wymiana całej puli plemników następuje dopiero po ponad dwóch miesiącach, a co za tym idzie, jakakolwiek poprawa jego jakości – czy to po wprowa - dzonej suplementacji, czy po leczeniu, czy po przerwa - niu terapii farmaceutykami – może pojawić się dopiero po upływie tego czasu. Warto wtedy ponownie wykonać próbne mrożenie w celu określenia poprawy jakości na - sienia zamrożonego. Po zakończeniu całego procesu mrożenia nasienie może zostać użyte dopiero po 30 dniach kwarantanny w miejscu jego mrożenia. Nieograniczone możliwości zabezpieczenia, przecho - wywania i transportowania materiału genetycznego ogie - rów to niepodważalny atut mrożenia nasienia. Jak wielokrotnie pokazała historia, warto mrozić nasie - nie naszych ogierów – wiemy, że sukcesy i sława wymagają wielu składowych i nigdy do końca nie wiemy, kiedy wyho - dujemy mistrza świata. aa 38 1/2023 H & B Z D R OW I E www.anawet.pl • inseminacja nasieniem świeżym i mrożonym • embriotransfer (ET) • pozyskiwanie komórek jajowych (OPU) • mrożenie i przechowywanie nasienia • diagnostyka i leczenie niepłodności klaczy i ogierów REKLAMA

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz