Horse&Business Magazine 1/2023

M ichael Jordan powiedział kiedyś: „Nie trafiłem ponad 9000 rzutów w mojej karierze. Prze - grałem prawie 300 meczów. 26 razy zaufano mi, bym oddał decydujący o losach meczu rzut, i spudło - wałem. Ponosiłem w życiu porażkę za porażką. I dlatego odniosłem sukces”. Są zawodnicy, tacy jak Jordan, którzy również w czasach spadku formy czy trudności, z którymi się mierzą, pozostają pozytywnej myśli i nie mają poczu - cia porażki. Inni jednak, gdy doświadczają przeciwności, wycofują się, przestają się starać, dopadają ich negatywne myśli. Warto się zastanowić, dlaczego sportowcy reagują tak odmiennie? Orientacja na mistrzostwo i wynik Sportowcom może zależeć na tym, by prezentować swo - je umiejętności oraz na tym, by unikać pokazania bra - ku kompetencji w danej dziedzinie. Żeby do tego dążyć, mogą kierować się orientacją na wynik bądź mistrzostwo. By lepiej zrozumieć te pojęcia, pomyślmy o dwóch przy - kładowych zawodnikach, Tomku i Ani. Ania lubi wygry - wać, jednak skupia się przy tym na wyzwaniach, które niosą za sobą sport i starty w zawodach. Szuka też obsza - rów, w których może się rozwijać i stawać się coraz lepsza. Tomek też lubi odnosić sukcesy i oczekuje przy tym uzna - nia za swoje osiągnięcia. Czuje satysfakcję, gdy zrobi coś lepiej niż inni. Od razu widać, że Ania i Tomek rozumieją sukces inaczej. Dla sportowców z orientacją na mistrzo - stwo ważne są ich osobiste standardy – wysiłek włożony w osiągnięcie sukcesu, poprawa względem poprzednich treningów czy startów, rozwój osobisty czy wzrost wy - konania sportowego. Motywują ich satysfakcja z ciężkiej pracy, rozwój oraz osiąganie osobiście wymagających i ambitnych celów. Nawet jeśli przegrają zawody, ale będą mieli poczucie dobrego występu (np. poprawili coś wzglę - dem poprzedniego przejazdu, przełamali jakieś trudno - ści), będą czuli satysfakcję. Dla zawodników zorientowa - Fot. AdobeStock/whyframeshot 53 1/2023 H & B Z D R OW I E

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz