Horse&Business Magazine 1/2023

MENEDŻER NA MEDAL Wszyscy, którzy mieli do czynienia z końmi, wiedzą, jak ryzykowny jest to interes. Stąd warto przyjrzeć się funkcji, jaką pełni menedżer stajni. Często menedżerem jest sam właściciel, ale bywa również tak, że na to stanowisko zatrudniona zostaje osoba z zewnątrz. dr Karolina Mądry W  rzeczywistości menedżer stajni lub ośrodka jeździeckiego jest prawdopodobnie najważ - niejszą osobą w tym miejscu. To właśnie on może stworzyć lub zrujnować ten biznes i na pewno będzie miał wpływ na opiekę nad końmi i obsługę klienta. Czy każdy, kto kocha konie, nadaje się do zarządzania stajnią? Jeżeli lubi przebywać w pobliżu koni, dbając jed - nocześnie o ich właściwe utrzymanie, to połowa sukcesu. Jednak oprócz samej chęci przebywania wśród koni po - trzebna jest wiedza dotycząca wielu aspektów związanych z końmi oraz umiejętności, które trzeba rozwijać. Czym zajmuje się menedżer stajni? Jego główne obowiązki skoncentrowane są wokół dbania o właściwe utrzymanie koni oraz nadzorowania i wykonywa - nia czynności związanych z codziennym prowadzeniem firmy. Praca w zarządzaniu stajnią obejmuje regularne wyko - nywanie szerokiego zakresu prac. Do głównych obowiąz - ków takiej osoby mogą należeć: • nadzór nad pracownikami stajennymi i opiekunami koni, • zamawianie dostaw, w tym paszy dla koni, siana i słomy, • konserwacja i zamawianie sprzętu potrzebnego do wła - ściwej pracy stajni, 74 1/2023 H & B M A R K E T I N G

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz