Horse&Business Magazine 1/2023

H&B PRAWO 80 PRAWNE AS PEKTY DZ I ERŻAWY KONI A H&B F ELI ETON 8 4 CZAS NA PODSUMOWANI E 8 5 POL SK I E KONI E W RANK INGU WBF SH ZA 2 02 2 R . 8 6 CO DALE J Z WKKW? 8 8 ZACZNI JMY SAMI S I Ę CHWALIĆ 89 PARADOK S J EŹDZ I ECTWA 92 PLANU J EMY NOWY S EZON 94 POL SK I E SKOK I W 2 02 2 R . 98 J EŹDŹCY ZOMBI E H&B ART YKUŁY PROMOCY JNE 2 8 KRAKÓW – MI AS TO S PORTU OD LAT ZWI ĄZANE Z J EŹDZ I ECTWEM 44 NOWOCZE SNE PODE J ŚC I E DO BUDOWY OŚRODKÓW J EŹDZ I ECK ICH H&B WYWI AD NUMERU – MATERI AŁ PROMOCY JNY 7 PROWADZENI E S TAC J I OGI ERÓW TO OGROMNA SATY S FAKC J A H&B TEMAT WYDANI A 1 3 OLIMP I J SK I E PLANY POL SK I EGO ZWI ĄZKU J EŹDZ I ECK I EGO H&B WYWI AD 2 0 MOJ E MARZENI A S I Ę S PEŁNI A J Ą 24 KTO NI E RYZYKU J E , TEN NI E P I J E S ZAMPANA H&B SZKOŁA JEŹDZ I ECKA 3 1 KONTROLA DOKŁADNOŚC I PROWADZENI A , GIMNAS TYKA I PRZEPUS ZCZALNOŚĆ KONI A H&B ZDROWI E 3 5 MROŻENI E NAS I ENI A OGI ERÓW 3 9 WI DZĄCA „ Ś LEPOTA MI E S I ĘCZNA” 46 KOMPLEK SOWE PODE J ŚC I E DO PASOWANI A S IODEŁ 52 CO BARDZ I E J MOTYWU J E – SUKCE S CZY PORAŻKA ? 5 6 OS TEOCHONDROZA – S TUDI UM CHOROBY H&B OP I EKA 60 BOSO CZY W PODKOWACH? CORAZ CZĘ S T S ZY DYLEMAT H&B HODOWLA 64 OD ŹREBI ĘC I A DO REPRODUKTORA H&B ŻYWI ENI E 6 8 S EZON POZAPAS TWI SKOWY H&B MARKET ING 74 MENEDŻER NA MEDAL 1 3 5 6 3 5 3 9 6 1/2023 H & B S P I S T R E Ś C I

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz