Horse&Business 3/2022

W szystkie elementy konkursu powstały począt - kowo jako test dla koni i przewodników kon - nych pracujących w turystyce. Próby te miały sprawdzić przygotowanie wierzchowców i ludzi. Spodobały się one nie tylko osobom zawodowo związanym z turysty - ką. W 1970 r. odbyły się we Francji pierwsze zawody TREC. Od tego momentu zapoczątkowany został rozwój TREC-u jako dyscypliny jeździeckiej. Trzy fazy konkursu Konkurs TREC składa się z trzech faz, rozgrywanych naj - częściej w ciągu dwóch dni. Faza POR, czyli bieg na orientację, polega na przeje - chaniu trasy wyznaczonej przez organizatora w odpowied - nim tempie oraz znalezieniu na niej wszystkich punktów kontrolnych. Nie są one jednak zaznaczone na mapie. Na odcinkach między punktami tempo jest narzucone. Za - wodnicy mogą korzystać tylko z mapy, kompasu i zegarka. Startują w grupach 2- lub 3-osobowych, a w przypadku ubiegania się o tytuł mistrzowski – indywidualnie. Tele - fony startujących są zabezpieczone i użyć ich można tylko w sytuacji zagrożenia. Dystans zależy od rangi zawodów i wynosi 15-45 km. Kolejna to Faza MA – kontrola tempa. W tym przypadku należy pokonać tor o długości 150 m i szerokości 2-2,2 m, w jedną stronę najwolniejszym galopem i z powrotem naj - szybszym stępem. Koń nie może zmienić chodu nawet na jeden takt. Skutkuje to uzyskaniem 0 pkt. za całą próbę. Trzecia Faza, PTV, to bieg z przeszkodami. Trasa prze - jazdu wynosi od 1,5 do 5 km. Liczba przeszkód zależy od rangi zawodów i wynosi 12-16. W sumie do wyboru jest 36 przeszkód. Każda z nich to trudność, którą możemy spo - TREC CORAZ POPULARNIEJSZY W POLSCE Wszechstronny Konkurs Konia Turystycznego – TREC (Techniques de Randonnée Équestre de Compétition) to od dawna bardzo znana w całej Europie i na innych kontynentach dyscyplina jeździecka. W Polsce rozwija się od 2011 r. i zaskarbia sobie coraz szersze grono osób zainteresowanych. Fot. Stadnina Koni Kurki Pokonywanie bramki w fazie PTV 34 3/2022 H & B W Y D A R Z E N I A

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz