Horse&Business 3/2022

nie w harmonii i równowadze poruszać się wraz z koniem. To z kolei spowoduje, że nasz koń z przyjemnością zacznie poruszać się do przodu, angażując maksymalnie tylne koń - czyny i uwypuklając grzbiet do góry. Kontroluj oddech W całej harmonii i płynności poruszania się ogromną rolę odgrywa równomierny oddech jeźdźca. Wydaje się to pro - ste i nieistotne, ale tak czułe zwierzę jak koń bardzo mocno reaguje na nasz oddech i jego nagłe wstrzymanie. Naturalną reakcją każdego człowieka w chwilach zde - nerwowania jest wstrzymanie oddechu. Jego nagły brak powoduje natychmiastowe usztywnienie poszczególnych części ciała, a to z kolei natychmiast odbierane jest przez konia i powoduje jego usztywnienie. Jeżeli chcemy, aby nasz koń płynnie pokonywał par - kur, utrzymując rytm i dobrą, stabilną jakość w każdej fule galopu, to właśnie nasza równowaga związana z prawi - dłowym dosiadem, umożliwiającym poruszanie się w har - monii tworzącej praktycznie jedność z koniem, oraz nasz uspokajający, równomierny oddech będą najistotniejszymi czynnikami. Patrz, gdzie jedziesz W tym miejscu dochodzimy do naszego wzroku. Każdy usłyszał kiedyś: „patrz, gdzie jedziesz, bo pojedziesz tam, gdzie patrzysz”. To fakt, lecz samo patrzenie nie wystar - czy – ważne, aby nasz sposób patrzenia także był właściwy, zrelaksowany, obejmujący większą perspektywę niż tylko wlepienie wzroku z całą siłą w zbliżającą się przeszkodę. Li - teratura określa taki szerszy, zrelaksowany sposób patrze - nia pojęciem „wzroku peryferyjnego”. O co w tym chodzi? Nasz sposób patrzenia, skoncentrowany i wyostrzony na jednym punkcie, zaczyna nas usztywniać, przyciągać do danego punktu, a także pozbawia nas czucia ciała konia, powodując, że stajemy się oddzielnym bytem, nie jesteśmy już jednym ciałem razem z naszym koniem. To błąd, o któ - rym rzadko przypomina się jeźdźcom. Są przecież metody treningowe związane z odwróceniem wzroku od przeszko - dy i pełną koncentracją na równowadze oraz na harmonii poruszania się z koniem, czuciem jego ciała i podążaniem za nim w skok. Umiejętność patrzenia wysoko przed siebie, rozluźnionym wzrokiem obejmującym szerszą perspekty - wę, jest bardzo istotną, aby móc podróżować po parkurze w pełnej koncentracji, właściwą, zaplanowaną trasą. Poczuj harmonię Często na treningach koncentrujemy się na poszczególnych zadaniach związanych z pokonaniem przeszkody. Zajmuje - my się ćwiczeniami, które poprawiają jakość skoku konia, rozwijają jego siłę i ostrożność. O tym wszystkim, o poszczególnych sposobach na owocną pracę z koniem możemy mówić, pisać, ale bez zro - zumienia istoty harmonii poruszania się w równowadze z koniem, gdzie prawidłowe dosiad, oddech i wzrok są ko - nieczne do jej uzyskania, nie zrobimy nic. Nasze jeździectwo skończy się na małych konkursach, pokonywanych w sposób mało przyjemny dla oka, a przede wszystkim mało przyjemny dla naszego konia. A tego nie chcemy. Maciej Wojciechowski trener II klasy PZJ, były trener Kadry Narodowej Seniorów w skokach przez przeszkody Wzrok w kierunku kolejnej przeszkody Środek ciężkości jeźdźca nad stawem skokowym umożliwia równowagę w skoku Harmonia i równowaga powodują rozluźnienie zarówno u jeźdźca, jak i u konia Fot. Sylwia Piwoń Fot. Alicja Węgrzyn Fot. Świat Koni 39 3/2022 H & B S Z K O Ł A J E Ż D Z I E C K A

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz