Horse&Business 3/2023

Należy wykonać dwa najazdy na rów, z prawej i lewej strony, koń za koniem. Po oddanych skokach należy nagro - dzić oba konie, a marchewka sprawdza się tu doskonale. Po krótkiej przerwie warto poprosić, aby jeździec z do - świadczonymkoniem stanął w dalszej odległości za rowem– ale tak, aby był widoczny dla młodego w trakcie najazdu na wprost rowu. Ponownie wykonane zostaną dwa skoki, ale już samego młodego konia. Krok po kroku W razie sytuacji, w której zauważa się zawahanie w pierw - szym skoku, natychmiast należy powtórzyć operację z ko - niem-przewodnikiem. Trening należy powtarzać w kolej - nych dniach, a przy braku komplikacji w końcu wykonać skoki młodego konia już bez wsparcia doświadczonego. Bardzo dobrze jest, jeżeli mamy zaprzyjaźniony ośrodek, stajnię, w której także znajduje się rów z wodą i mamy moż - liwość wykonać tam podobny trening. Obce miejsce, trosz - kę inny materiał wykonania przeszkody, a co za tym idzie – inny cały obraz zawsze będą stanowić lekkie zaskoczenie. Jeżeli dobrze wykonaliśmy pracę w domu, to podczas treningu poza naszą stajnią już nie będziemy potrzebowali paru dni. Wystarczy, że podczas jednego treningu zapozna - my konia przy łatwym skoku typu stacjonata z materiałem, z którego będzie wykonana zabudowa rowu. Ponownie wy - korzystamy konia-przewodnika. Jeżeli wszystko zakończy się dobrze, u młodego konia powtarzamy trening tuż przed zawodami, na których spodziewamy się spotkać ze skokiem przez rów z wodą. Z końmi, które już miały okazję skoczyć rów na zawo - dach i nie miały z tym problemów, wracamy do treningu z wykorzystaniem rowu na początku sezonu otwartego. Przy akceptacji tej przeszkody nie ma potrzeby skakania jej na treningach zbyt często. Ważne jest, aby koń akceptował rów, ale też go respektował. Nie możemy doprowadzić do pełnego zobojętnienia i znudzenia tą przeszkodą, w końcu nie chcemy, żeby koń zaczął ze znudzenia wskakiwać do rowu, przynosząc nam punkty karne w konkursie. Nie zdarzyło mi się jeszcze, aby – zachowując opisaną przeze mnie procedurę – trafić na konia, który kategorycz - nie odmówi skoku. Oczywiście, chodzi o trening konia, który generalnie chce skakać, nie ucieka galopem w drugą stronę na widok stacjonaty z drągiem, bo i takie konie się zdarzają, ale na pewno nie są one wtedy gotowe do podjęcia próby pokona - nia rowu z wodą. Cierpliwie pracując krok po kroku, Wasz koń nie będzie miał problemów ze skokiem przez rów z wodą, a jedynym momentem, w którym Wy wylądujecie w jego środku, bę - dzie ten, w którym zostaniecie do niego wrzuceni po meda - lowej dekoracji. aa W razie sytuacji, w której zauważa się zawahanie w pierwszym skoku, natychmiast należy powtórzyć operację z koniem- -przewodnikiem. Trening należy powtarzać w kolejnych dniach, a przy braku komplikacji w końcu wykonać skoki młodego konia, już bez wsparcia doświadczonego. 42 3/2023 H & B S Z K O Ł A J E Ż D Z I E C K A REKLAMA GENERALNY IMPORTER HAVENS www.havens.pl e-mail: office@havens.pl 34-100 Tomice, ul. Krakowska 3 tel. +48 608 511 623 33 488 11 04 HAVENS - znany i ceniony na całym świecie producent pasz i suplementów dla koni. Oficjalny dostawca dla pres�żowego CHIO Aachen od 2004 r. PREMIUMHORSESUPPLEMENTS

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz