Horse&Business 3/2023

SKUTECZNIE REALIZUJEMY STRATEGIĘ Marcin Kamiński prezes zarządu PZJ Dostrzegliśmy ich ogromną rolę, zapraszając do Olimpijskiego Komitetu Honorowego PZJ. Nasze zaproszenie przyjęli Da - riusz Wechta, Andrzej Opłatek, Grzegorz Mieleńczuk, Henryk Święcicki senior, Roman Roszkiewicz oraz Dominik Nowacki. Rozwijamy sport powszechny. Wprowadziliśmy obo - wiązkową odznakę „Jeżdżę konno”, aby najmłodsi adepci jeździectwa mogli sprawdzać swoje postępy. W 2022 roku zdało ją już ponad 15 tys. osób. Zwiększa to liczbę stajni współpracujących z PZJ. W 2023 roku wprowadziliśmy Cross dla Wszystkich (CDW), czyli skróconą do próby terenowej formułę zawo - dów WKKW. To nowy rodzaj konkursu, w którym – w przeciwieństwie do pełnego WKKW, składającego się z trzech prób: ujeżdżenia, skoków i próby terenowej (cross) – zawodnicy startują tylko w samym crossie. W CDW w cią - gu jednego dnia para zawodnik-koń może wystartować dwukrotnie. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z zainteresowaniem osób, które chcą spróbować swoich sił w tej uproszczonej formie WKKW. Dostrzegamy olbrzymią potrzebę szkoleń w zakresie podstawowym i specjalistycznym. Dlatego powołaliśmy dział szkoleń w strukturach PZJ. Przywróciliśmy też szkolenia instruktora sportu PZJ, planujemy wznowić już wkrótce szko - lenia trenerskie. Związek ma pozostać liderem w tym zakresie. Aby zwiększyć powszechność jeździectwa w Polsce, przeprowadziliśmy analizy działań czołowych światowych federacji jeździeckich i związków sportowych. Chcemy brać z nich przykład, promując się przez powszechność i dostęp - ność. Naszym marzeniem jest, by, podobnie jak szwedzka federacja jeździecka, mieć 100 tys. członków. Pracujemy nad planem dojścia do tej liczby członków również w Polsce. Ostrożnie podchodzimy natomiast do tematu dalszej in - formatyzacji, gdyż było wiele nieskutecznych prób ujednoli - cenia systemów informatycznych PZJ. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z niezbędnych działań, które w tym zakresie musimy podejmować, nie tylko w obszarach obsługi naszych członków i sportu jeździeckiego, ale również w zakresie no - woczesnej komunikacji i nowych social mediów. Podsumowując, jesteśmy sporym związkiem sportowym z ponad 10 mln zł rocznych przychodów. Skutecznie realizu - jemy strategię rozwoju i inicjujemy projekty średnio- i długo - terminowe, mając nadzieję na ich kontynuację w kolejnych latach i sukcesy sportowe, w których nadejście wierzymy. J ako Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego od począt - ku 2022 roku skutecznie realizujemy główną ideę, która przyświecała nam przy objęciu kierownictwa Związku, czyli „Wracamy do sportu”. Zakłada ona rozwój sportu wyczynowe - go i  powszechnego oraz budowę marki polskie jeździectwo, której elementem jest profesjonalizacja działań Związku. Od I kwartału 2022 roku umożliwiliśmy zakup online licencji dla zawodników, klubów i koni. Otrzymanie licencji zajmuje do 24 godzin i pozwala też pracownikom biura PZJ skupić się na obsłudze innych potrzeb członków Związku. Nasze działania koncentrujemy przede wszystkim na rozwoju sportu wyczynowego. Celem jest zdobycie meda - lu podczas międzynarodowych imprez mistrzowskich lub Igrzysk Olimpijskich. Sztaby szkoleniowe w każdej z dyscyplin olimpijskich realizują programy, co zaowocowało startem polskich zawodników w 2022 roku w Mistrzostwach Świata w ujeżdżeniu, skokach i WKKW. Biało-czerwoni wygrali też w ub.r. jedne z zawodów cyklu Pucharu Narodów WKKW w Strzegomiu, po raz pierwszy w historii polskiego ujeżdżenia wywalczyliśmy brązowy medal Mistrzostw Europy, cieszy 8. miejsce w Mistrzostwach Świata w paraujeżdżeniu. Dzięki dobrej współpracy ze sztabami szkoleniowymi obecnie jeźdźcy z dumą reprezentują Polskę na zawodach międzynarodowych. Sukcesy odnoszą nie tylko polscy zawodnicy, ale także oficjele. Wiceprezes PZJ, Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz, została wybrana do Komisji Skoków Europejskiej Federacji Jeździeckiej. Pozycję naszego Związku w EEF na pewno wzmocniło wrześniowe udane Walne Zgromadzenie tej organizacji zorganizowane przez nas w Warszawie. Z kolei Międzynarodowa Federacja Jeździecka zdecydo - wała, że Delegatem Technicznym WKKW podczas Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 będzie Marcin Konarski. Mamy nadzieję, że wkrótce do przewodniczącego Komisji WKKW PZJ i jednocześnie twórcy Strzegom Horse Trials w stolicy Francji dołączą polscy zawodnicy, zdobywając kwalifikacje olimpijskie. W maju o start w Paryżu 2024 powalczy druży - na WKKW, w czerwcu ujeżdżeniowcy, a w lipcu skoczkowie. Sukcesy sportowe polskich jeźdźców w ubiegłym roku dały już wymierne efekty finansowe w postaci zwiększenia o 1 mln zł w 2023 roku środków do dyspozycji PZJ z Mini - sterstwa Sportu. Nie zapominamy też o właścicielach koni sportowych, bo bez nich nie byłoby obecnych i przyszłych sukcesów. 92 3/2023 H & B F E L I E T O N

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz