Horse&Business 4/2022

więcej miłośników. Można zauważyć tendencję, że coraz więcej instruktorów wplata elementy Working Equita - tion do codziennych zajęć w szkółkach rekreacyjnych czy też podczas szkolenia młodych sportowców. Coraz wię - cej chętnych, szczególnie dzieci, chce startować w kla - sie L czy P. Trochę problematyczny jest duży przeskok trudności powyżej klasy C – tu pojawiają się już chody boczne, przejścia galop-stęp-galop czy też lotne zmiany nogi. Uprawianie Working Equitation na wyższym po - ziomie wymaga dużego zaangażowania i własnego konia z dobrym ruchem oraz dobrą głową. Trzeba nieustannie się szkolić i podnosić swoje umiejętności, a to niestety kosztuje. Żeby odnieść sukces, trzeba mocno się napra - cować. Barierą może być też spora ilość wiedzy teoretycz - nej do przyswojenia i mnogość regulaminów. Każdy test rządzi się swoimi prawami, które trzeba dobrze poznać. Niestety, zazwyczaj podczas pierwszych startów popeł - nia się sporo błędów. To sprawia, że Working Equitation jest skierowane raczej do bardziej ambitnych osobowości, które łatwo się nie zniechęcają. Kolejnym problemem dla rozwoju Working Equitation jest jego wizerunek – wielu ludziom kojarzy się z westernem i konkurencjami szyb - kościowymi. Niesłusznie, bowiem dyscyplina wywodzi się z jazdy klasycznej, jest bardzo techniczna i wymaga cięż - kiej pracy ujeżdżeniowej. Ludzie, którzy rozpoczną Wor - king Equitation, szukając tu dużej adrenaliny, mogą się zniechęcić koniecznością trudnej pracy u podstaw. Stowa - rzyszenie prowadzi szeroko zakrojoną akcję informacyj - ną na ten temat, z nadzieją do zachęcenia wielu jeźdźców ujeżdżeniowych do wspólnej zabawy. Working Equitation to tak naprawdę ujeżdżenie, tylko wykonywane w trochę bardziej przystępnej, urozmaiconej formie. aa Working Equitation w Polsce nie miało łatwego startu, kiedy uderzyła wnas pandemia i sprawiła, że konieczne było odwołanie części szkoleń i warsztatów. Obecnie jednak dyscyplina rozwija się bez przeszkód i zdobywa coraz więcej miłośników. Ania Skrzypek na koniu Fantazja podczas zawodów w Czechach na typowej dla Working Equitation przeszkodzie o nazwie mostek Fot. Archiwum Stowarzyszenia Working Equitation Polska 33 4/2022 H & B W Y D A R Z E N I A

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz