Horse&Business 4/2022

nych, związanych z fizycznym rozwojem konia elementów, takich jak: • rozbudowa masy mięśniowej i poprawa elastyczności stawów koni, • rozluźnienie i eliminacja usztywnień, • uwypuklenie grzbietu (przy nisko ustawionej głowie), • wzmocnienie mięśni grzbietu. Dwie małe, oddalone od siebie na dłuższy dystans stacjo - natki wydają się prostym zadaniem do pokonania, ale rów - nież dają wiele możliwości pracy nad doskonaleniem techni - ki jazdy. To w dystansie między nimi możemy pracować nad umiejętnością kontroli szerokości fuli każdego skoku galopu konia, robiąc na tym samym dystansie różną ilość fuli, czy wprowadzać przejścia wzmagające kontrolę nad koniem. Pięć, sześć, siedem fuli przeplatanych kolejnymi najaz - dami z dopasowaną szerokością fuli do planowanych ich ilości między przeszkodami doskonale poprawia umiejęt - ność świadomej jazdy w linii oraz kontrolę nad koniem, jego cierpliwość i jezdność. Obecnie, w dobie szerokiego dostępu do Internetu i za - wartych w nim treści, co chwilę możemy natknąć się na propozycje różnych ćwiczeń i układów z drągami na ziemi, będących inspiracją dla naszych treningów. Ćwiczenie z wykorzystaniem drągów Jednym z ćwiczeń, które warto wykorzystywać w pracy z zawodnikami i końmi, jest linia na wprost z wykorzysta - niem drągów leżących na ziemi. Trzy drągi z kłusa 1,2 m lub 1,5 m odstępu między nimi (odstęp dopasowany do na - turalnego, zbalansowanego ruchu danego konia), poprze - dzone przejazdem pomiędzy dwoma równolegle ustawio - W codziennej pracy z koniem jednym z ważniejszych elementów jest planowanie treningu w aspekcie pracy, jaką chcemy wykonać z jeźdźcem i koniem, Fot. 3 x Anna Połap 35 4/2022 H & B S Z K O Ł A J E Ż D Z I E C K A

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz