Horse&Business 4/2022

H&B PRAWO 7 3 PRAWO DO WI ZERUNKU S PORTOWCA W BRANŻY J EŹDZ I ECK I E J H&B MARKET ING 7 7 WI ZERUNEK DZ I S I E J S ZYCH OŚRODKÓW J EŹDZ I ECK ICH H&B HI S TORI A 82 MI TYNG J EŹDZ I ECK I Z 1 9 03 R . H&B F ELI ETON 8 6 POLACY MI S TRZAMI W ORGANI ZAC J I ZAWODÓW J EŹDZ I ECK ICH 87 O LEP S ZĄ PRZY S ZŁOŚĆ 8 8 NADCHODZĄ ZMI ANY W S POSOBI E RE J E S TRAC J I KONI 89 PAMI ĘTA JMY O ROZWOJ U OSOBI S TYM 9 0 DOBRY TRENER , CZYLI J AK I ? 92 HARMONI JNY ROZWÓJ KONI A U J EŻDŻENIOWEGO 94 C I ĄŻA I J AZDA KONNA – TAK CZY NI E ? H&B ART YKUŁY PROMOCY JNE 6 8 DZ I E S I ĘĆ LAT BUDOWANI A MARZEŃ 8 1 NAUCZ MŁODZ I EŃCA J E ŚĆ DOBRZE , CZYLI WY S ŁODK I W DI EC I E H&B WYWI AD NUMERU – MATERI AŁ PROMOCY JNY 8 KONI E MNI E URZEKA J Ą , FASCYNU J Ą I INS P I RU J Ą H&B TEMAT WYDANI A 1 3 ORGANI ZAC J A AUKC J I KONI . J AK TO S I Ę ROBI ? 1 8 AUKC J A CAVALI ADY S ZANSĄ DLA POL SK ICH HODOWCÓW H&B WYWI AD 2 1 CAŁY CZAS I DZ I EMY DO PRZODU 24 WRÓC I ŁAM DWA RAZY MOCNI E J S ZA H&B WYDARZENI A 3 0 WORK ING EQUI TAT ION – NOWA DY SCYPLINA DLA MI ŁOŚNI KÓW J EŹDZ I ECTWA H&B SZKOŁA JEŹDZ I ECKA 3 4 DRĄGI , CAVALET T I I MAŁE PRZE S ZKODY W PRACY Z KONI EM H&B ZDROWI E 3 8 PROBLEMY OKULI S TYCZNE U KONI 43 ZAS TOSOWANI E AKUPRE SURY W LECZENI U KONI 46 DI ALOG WEWNĘTRZNY, CZYLI MY Ś LI , KTÓRE POMAGA J Ą WYGRAĆ 50 OPERACY JNE LECZENI E KOLEK 5 4 OPU & ICS I – NOWE TRENDY W BIOTECHNICE ROZRODU KONI H&B OP I EKA 5 8 KOREKTA WAD POS TAWY ŹREBI ĄT H&B HODOWLA 64 NA S TYKU PAS J I , HODOWLI I S PORTU H&B ŻYWI ENI E 70 ŻYWI ENI E ŹREBI ĄT I ODSADKÓW 1 3 5 8 3 0 3 8 6 4/2022 H & B S P I S T R E Ś C I

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz