Horse&Business 4/2022

REKLAMA nie tylko po to, żeby nauczyć się jeździć, ale również między innymi po to, żeby się zrelaksować. Dlatego ważne jest, aby zadbać o porządek i komfort pobytu klientów w ośrodku. Nie mam na myśli luksusów, bo nie o to chodzi, ale o schlud - ność i poczucie zadbania. Z dziećmi, które uczą się jeździć, przyjeżdżają rodzice i czekają na nie, aż skończą jazdę. I tu należy pamiętać, że to oni finansują te zajęcia i o nich również należy dbać. Konie powinny mieć stajnię, która powinna być wyposa - żona w niezbędne elementy pozwalające na sprawną opiekę nad nimi. Ośrodek powinien być wyposażony w magazyny na przechowywanie siana czy do składowania sprzętu do utrzymania porządku i czystości. Doskonałą sytuacją byłoby posiadanie padoków dla koni. Codzienna opieka nad końmi pokazuje, że powstaje wiele nieczystości, więc również w tym zakresie należy pamiętać, aby zaplanować takie miejsca jak gnojownik czy obszar do składowania odpadów. Stajnia powinna być wyposażona w miejsce na przecho - wywanie sprzętu jeździeckiego, w toaletę i pomieszczenie so - cjalne dla klientów czy pracowników. Jeżeli ośrodek świadczy usługi hotelowe dla koni, to należy zadbać również o miejsce na przetrzymywanie sprzętu klientów. Do prowadzenia jazd potrzebne są plac treningowy czy hala z odpowiednim dla koni podłożem i oświetleniem oraz wyposażenie placu w urządzenia takie jak przeszkody czy czworobok, pomagające w codziennych treningach. Nie na - leży również zapominać o takich miejscach jak parking dla klientów. Klienci są bardzo różni i różnie się zachowują, dlatego też bardzo dobrym rozwiązaniem, pomocnym w utrzymaniu porządku i dobrej organizacji, jest stworzenie regulaminu wytyczającego pożądane przez właścicieli określone zacho - wania. Profesjonalni pracownicy Ostatnim czynnikiem i nie wiem, czy nie najważniejszym, są pracownicy, którzy w przypadku ośrodków jeździeckich mają bezpośredni kontakt z klientem. Każdy z nich – czy to instruk - tor, czy stajenny – powinien być profesjonalny w tym, co robi. Niestety, obecnie nie jest prostą sprawą pozyskanie takich ludzi. Wiele wątpliwości budzi poziom wiedzy i wyszkolenia instruktorów, a to oni są odpowiedzialni za edukację i szkole - nie jeźdźców, w zakresie nie tylko samej jazdy, ale także opieki nad koniem i odpowiedzialności za niego. Podsumowując, tworzenie pozytywnego wizerunku ośrodka jeździeckiego nie jest sprawą łatwą i wymaga duże - go zaangażowania osób zarządzających. Ale warto pochylić się nad doskonaleniem opisanych czynników tworzenia wi - zerunku firmy i przeanalizować je, bo mogą pomóc w drodze do sukcesu. aa 80 4/2022 H & B M A R K E T I N G

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz