Lider biznesu 1-2022 300

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 53 POZIOM WYŻEJ Warto się z nimi zapoznać, ewentualnie skonsultować z odpowiednimi osobami, chociażby właśnie geodetą. ZNAKI GRANICZNE Niepisana zasada mówi, że ogrodzenie stawia się w osi granicy: jedną połowę szerokości ogrodzenia po jednej stronie granicy, a drugą połowę – po drugiej. Jest to jed - nak tylko zasada niepisana i wszystko zależy od okolicz - ności: kto to buduje, kto finansuje, jakie są relacje z sąsia - dem.W praktyce najpowszechniejszą obecnie metodą jest stawianie ogrodzenia całą szerokością w obrysie swojej działki, a więc lekko cofniętego do wewnątrz w stosunku do naszych linii granicznych. To metoda „najbezpieczniej - sza”, która nie narazi nas na krytykę i zarzuty „wejścia” komuś na teren działki. Warto pamiętać, że rozważając tak precyzyjne posadowie - nie ogrodzenia, musimy być pewni położenia znaków gra - nicznych, które wyznaczają linie graniczne naszej działki. Aby mieć pewność, nie narazić się na kłopoty, warto sko - rzystać z pomocy geodety, który swoimi metodami, na podstawie określonych dokumentów prawnych, wyznaczy lub sprawdzi nasze znaki graniczne. WIĘCEJ NIŻ OGRODZENIE Trzeba mieć również świadomość, że sprawa granicy jest ważna nie tylko w kontekście samego ogrodzenia, ale przede wszystkim z uwagi na określenie granic naszej własności, którą ogrodzenie tylko uwidacznia. Jeśli granic nie zachowamy i źle posadowimy ogro - dzenie, możemy narazić się na stratę terenu, jeśli cofniemy je za bardzo do wewnątrz, a jeśli posado - wimy je poza swoją granicą, ktoś może nakazać nam jego rozbiórkę. Z tego względu warto zapoznać się z granicą swojej działki, aby mieć świadomość, co to za granica, czy jest prawnie określona i gdzie konkretnie się znajduje. Zauważmy też, że koszty tradycyjnego wznowienia/ sprawdzenia znaków granicznych nie są szczególnie wygórowane, szczególnie w kontekście całej budowy i wykonania ogrodzenia. Mariusz Kaliszewski, geodeta

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz