Lider biznesu 1-2022 300

8 BLIŻEJ BRANŻY Od wieków człowiek negatywnie oddziałuje na środowisko – przeważnie świadomie – w celu maksymalizacji zysku, a czasem z konieczności, bo nie stać go na modną ekologię i wybiera tań - sze alternatywy. Ale to też od człowieka zależy dalszy los naszej planety. Ekostoiska na targach – ekstrawagancja czy konieczność? TEKST: Marzanna Wiśniewska ZDJĘCIA: Fotobueno K ażdy z nas powinien w swojej przestrzeni życiowej podjąć kroki mające na celu zatrzymanie niekorzyst - nych zmian środowiska, które widać gołym okiem, bez wczytywania się w raporty ekologów. Suma pojedynczych działań może złożyć się w poczucie zbiorowej odpowiedzial - ności za przyszłość naszą, naszych dzieci i kolejnych pokoleń. Odpowiedzialność za środowisko w szczególny sposób spo - czywa na przedsiębiorstwach,które produkując dobra i usługi, dążą do maksymalizacji zysków, jednocześnie generują naj - więcej zanieczyszczeń i odpadów. W obecnych czasach to nie zysk powinien być głównym celem, a zrównoważony rozwój z poszanowaniem środowiska i zasobów naturalnych. ŚMIECI POTARGOWE – TEMAT CORAZ BARDZIEJ GORĄCY Wraz z rozwojem branży targowej w Polsce rozwijały się także technologie budowy stoisk. Kilkadziesiąt lat temu na targach królowały proste stoiska systemowe. Począt - kowo była to Syma, następnie Octanorm i wreszcie – dająca więcej możliwości projektowych–Maxima. Stoiska stolarskie były mniej popularne, a rozwój tego segmentu nastąpił dopiero w latach 90., kiedy to na polskim rynku pojawiły się firmy międzynarodowe, a rodzime przed - siębiorstwa zaczęły dbać o rozpoznawalność marek i własny wizerunek. Obecnie różnorodność stosowanych materiałów jest ogromna, a ich jakość – tak wysoka, że z powodzeniem mogłyby służyć jako elementy wykończe - nia wnętrz. I choć takie stoiska robią wrażenie, efektem ubocznym tego zjawiska jest masa śmieci, które zostają po targach, a są to ilości liczone w dziesiątkach ton! Trendy w Europie i na świecie wyraźnie wskazują jednak, że z problemem śmieci potargowych trzeba będzie się zmierzyć także w Polsce. Spodziewać się można, że dalej będą rosły opłaty za wywóz śmieci, a normy związane z segregacją odpadów staną się bardziej wyśrubowane. Równocześnie zmieniają się oczekiwania klientów, którzy podejmują coraz bardziej świadome decyzje zakupowe, wybierając produkty wytworzone z dbałością o środowi - sko. Co warto podkreślić, zmieniają się także oczekiwania organizatorów konferencji i kongresów, którzy już na eta - pie formułowania warunków zamówienia oczekują dekla - racji dotyczących zastosowanych materiałów. Powinny to być materiały wielokrotnego użytku, a jeżeli ponowne wykorzystanie nie jest możliwe, konieczne jest wskazanie Z artykułu dowiesz się m.in.: ü Dlaczego ekologiczne rozwiązania wystawiennicze zyskują obecnie na znaczeniu ü W które z tych rozwiązań warto zainwestować

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz