LIDER BIZNESU nr 2/2020

„Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy” RPR 3729 redaktor naczelna: Klaudyna Bogurska-Matys klaudyna.bogurska@grupamtp.pl Redakcja: Karolina Filipiak, Andrzej Zawadzki Anna Nowotna-Nadziejko, Ewa Więcek-Janka Marta Gatniejewska, Ewa Brok Aleksandra Konopa Tel.: +48 539 777 549 e-mail: aleksandra.konopa@grupamtp.pl Liliana Biegoń Specjalista ds. Współpracy z Wystawcami Tel.: 691 021 911 liliana.biegon@grupamtp.pl Joanna Achtelik Tel.: +48 603 590 128 e-mail: joanna.achtelik@grupamtp.pl Korekta: Ilona Burczyk Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań Kolportaż: prenumerata redakcyjna Wszystkie opublikowane materiały objęte są prawem autorskim. Przedruki i wykorzystanie materiałów możliwe jest wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i materiałów promocyjnych. Redakcja informuje, że administratorem danych osobowych jest wydawca czasopisma - Międzynarodowe Targi Poznańskie z siedzibąwPoznaniu, ul. Głogowska 14. Dane osobowe będą przet- warzane w celach marketingowych i statystycznych, do momentu ich wycofania. Reklamacje i sprzeciwy dotyczące przetwarzania danych osobowych w serwisie należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: HYPERLINK “mailto: iod@mtp.pl” iod@mtp.pl (Ins- pektor Ochrony Danych). W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym z Ad- ministratorem w celu realizacji powierzonych im zleceń i usług. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przet- warzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypad- kowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zdjęcia: Andrzej Zawadzki, MTP, archiwum firm, Garden Spot, Wojciech Wardecki, Sky Dream, UNSPLASH, Pixabay, DRUK: Standruk Oddano do druku 20.03.2020 r. Szanowni Państwo, zapraszam do lektury Lidera Biznesu, w którym znajdziecie Państwo wiele ciekawych wywiadów z przedstawicie- lami branży ogrodniczej. Ale nie tylko. Przygotowaliśmy dla Państwa również materiały, które przybliżą zasady savoir- -vivre w biznesie, po raz kolejny przyjrzy- my się firmom rodzinnym, a na koniec zapraszam na spacer po poznańskiej Palmiarni. Od czasu GARDENII wiele się wydarzyło. Jeszcze raz z tego miej- sca chcę podziękować wszystkim, z którymi mogłam się spotkać i porozmawiać na Międzynarodowych Targach Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA w Poznaniu. Był to dla mnie czas wyjątkowy. Miałam także możliwość porozmawiać z Państwem o magazynie, który jest tworzony z myślą o Państwa firmach i ich pracownikach. Cieszę się, że został on dobrze oce- niony, a uwagi przekazane podczas rozmów – wzięłam sobie mocno do serca. Już dzisiaj możecie Państwo ocenić okładkę po „liftingu”. To jedna ze zmian, które zostały wprowadzone. I nawet jeśli będę czasami musiała opuścić swoją strefę komfortu, zrobię to z przyjemnością. Warto! Każdy z nas dąży do wygodnego życia, poczucia bezpieczeń- stwa oraz spełnienia swoich marzeń. Lubimy przebywać w stre- fie komfortu – jednak trzeba przyznać, że dopiero opuszczenie jej pozwala nam być kreatywnym i robić rzeczy, których się do tej pory baliśmy. Zmiany są potrzebne, nieważne czy sami się na nie decydujemy, czy wymusza je na nas życie. Nie można zatrzymać się w miejscu. Biznes to sztuka wyboru, ale nie można dokony- wać trafnych wyborów bez dobrych rozwiązań alternatywnych. Proces podejmowania decyzji to - obok planowania, organizo- wania i motywowania - jedna z funkcji zarządzania, która polega na zbieraniu i przetwarzaniu informacji o przyszłym działaniu. I warto mieć tutaj kilka wariantów. Psychologom bardzo dobrze znany jest błąd konfirmacji, który polega na tendencyjnym zbie- raniu dowodów na potwierdzenie własnej hipotezy. Oczywiście również pomija się dowody z nią sprzeczne. To błąd. Ale tu zno- wu wracamy do naszej strefy komfortu, z której i tak już wyszli- śmy. Warto to wykorzystać i wprowadzić owocne zmiany. Tego Państwu życzę. Dobrze podejmowanych decyzji. Klaudyna Bogurska-Matys redaktor naczelna Facebook/Liderbiznesu oraz Instagram/liderbiznesu

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz