LIDER BIZNESU 2/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 21 WYWIAD Innowacje rozumiem nie jako podawanie już istniejących produktów w nowej szacie czy formie, a wprowadzanie faktycznych nowości W.K.: Największym wyzwaniem w roku 2022 jest dostar - czenie na rynek wystarczającej ilości naszych produktów przy możliwie minimalnych podwyżkach cen. Naszym planem, a zarazem życzeniem jest osiągnięcie sta - bilizacji w gospodarce i moż - liwość spokojnego rozwijania oferty zgodnej z oczekiwaniami klientów. Jakie prognozy można wysu - nąć dla rynku ogrodniczego w naszym kraju? Jakie czyn - niki będą determinowały jego rozwój w 2022 r.? W.K.: Jestem przekonany, iż amatorski rynek ogrodniczy będzie rozwijał się dynamicznie w najbliższych latach. Rozwój ten został już niejako podsycony ograniczeniem turystyki, spowodowanym pandemią COVID. Można stwierdzić, że większość z nas poszła do ogrodów. Jestem przekonany, iż nie spełni się pesymistyczna prognoza mówiąca o odej - ściu pokolenia starych ogrodników, bo widzimy młodą generację rozpo - czynającą swoją przygodę z uprawą i pielęgnacją roślin. Siedziba Grupy Target w Kartoszynie

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz