LIDER BIZNESU 2/2022

6 BLIŻEJ BRANŻY Z odwagą w przyszłość – dynamiczny rozwój Lidera Biznesu Początek roku to znakomita okazja do podsumowań i poinformowania o najnowszych planach „Lidera Biznesu. Ogrodniczego Magazynu Branżo - wego”, który już od 5 lat relacjonuje ważne wydarzenia i inicjatywy w zielo - nym sektorze, opisuje rynkowe trendy i tendencje, tworząc ogólnodostępną płaszczyznę wymiany informacji i opinii, a także platformę komunikacji o produktach i usługach. Miniony rok okazał się dla „Lidera Biznesu” pod wieloma względami przełomowy, a najlepsze dopiero przed nami! O becnie „Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Bran - żowy” to jedyne regularnie wydawane czasopismo kompilujące informacje istotne z punktu widzenia właścicieli i personelu sklepów oraz centrów ogrodniczych, kadry zaopatrzeniowej placówek z działami „dom i ogród”, dystrybutorów i hurtowni specjalistycznych, szkółkarzy, architektów krajobrazu, firm zajmujących się utrzy - maniem zieleni, florystów, a także uczelni wyższych i kierunkowych szkół. Zasięg drukowanego czasopisma, wynoszący aktualnie od 4 do 5 tys. odbiorców, stale się powiększa, a bazy odbior - ców są na bieżąco aktuali - zowane. OPRACOWANIE: Marcin Fajerski, Natalia Porożyńska ZDJĘCIA: Fotobueno, Chabin Sp. J. NA WYSOKIM POZIOMIE „Lider Biznesu” ceniony jest przede wszystkim za wysoki poziom merytoryczny i opiniotwórczość. Ubiegłoroczny bilans 9 wydań magazynu pod tymwzględem prezentuje się imponująco: 302 zaprezentowane produkty, aż 248 produk - towych propozycji w dodatkach kontraktacyjnych, 111 niezależ - nych eksperckich opinii liderów branży ogrodniczej, 35 relacji z odwiedzonych wydarzeń i miejsc oraz 15 ciekawych wywiadów. W 2021 r. grono cenionych eks - pertów publikujących na łamach magazynu znacząco się powięk - szyło. Wśród cenionych autorów, którzy w ub.r. pojawili się w „Lide - rze Biznesu”warto wymienićAlicję Zasięg drukowanego czaso - pisma, wynoszący aktualnie od 4 do 5 tys. odbiorców, sta - le się powiększa, a bazy od - biorców są na bieżąco aktu - alizowane

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz