Lider biznesu 2/2023

10 Nr 2/2023 BLIŻEJ BRANŻY O rodzinności, która zobowiązuje, filo - zofii rozwoju firmy i perspektywach na przyszłość mówi Michał Więcek, wice - prezes zarządu Drago sp. z o. o. sp. k. Drago 24 lata razem! Otwieramy nowy magazyn i z optymizmem patrzymy w przyszłość. Co jest najlepszą wizytówką firmy Drago? Michał Więcek: Klienci pewnie powiedzą, że nasza oferta, terminowość i fachowość. Dla mnie oczywiście to jest bardzo ważne, ale za najlepszą wizytówkę firmy postrze - gam fakt, że w Drago są z nami osoby, które do zespołu dołączyły ponad 20 lat temu. Czyli pracują w Drago niewiele krócej niż istnieje firma? M.W.: Tak, firma powstała w ubiegłym stuleciu, 5 kwietnia 1999 roku. Niedawno obchodziliśmy 24 urodziny. Jeste - śmy firmą rodzinną, ze stuprocentowym kapitałem pol - skim, a rodzinność zobowiązuje. Jakie motto przyświeca Państwa działalności? M.W.: Motto Drago brzmi: „Wspieramy twórców terenów zieleni”. Twórcami są dla nas wszyscy ci, którzy przyczy - niają się do promowania przyjaznej przestrzeni zewnętrz - nej i jej powstawania. I co ważne, niezależnie od roz - machu, może być to zarówno własny balkon, ogród, jak i miejski park. Jak przez te lata zmieniła się oferta DRAGO? M.W.: Zaczynaliśmy, mając w ofercie jedynie kratę do budowy parkingów biologicznie czynnych. Dziś nasza propozycja dla klientów to ponad dwa tysiące produktów, których wysyłki jesteśmy w stanie dokonać w kilka godzin od zamówienia. Klient w łatwy sposób odnajduje intere - sujące go produkty pogrupowane według kluczy: nawad - nianie, stabilizacja gruntu, oświetlenie, nawozy i nasiona oraz hydroizolacja. Ważnym elementem naszej działal - ności jest również doradztwo oraz szkolenia z tej samej tematyki. Od piętnastu lat prowadzimy również biuro projektowe, które dotąd przygotowało blisko 30 tysięcy projektów z zakresu nawadniania. Kim są klienci Państwa biura projektowego? M.W.: Wśród naszych stałych klientów są firmy ogrodni - cze, projektanci terenów zieleni, ale również firm archi - tektonicznych. Realizujemy projekty zarówno małych założeń ogrodowych, jak i dużych. Naszym doświadcze - niem i wsparciem z zakresu projektowania nawodnień

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz