LIDER BIZNESU 3/2021

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 35 Możliwości jest wiele Kamil Drewczyński menadżer ds. wsparcia sieci sprzedaży Libet S.A. Betonowe elementy do za- budowyprzydomowychstref cały czas cieszą się dużym za- interesowaniem. Odpowied- nio dobrane i wykorzystane stanowią praktyczne i es- tetyczne dopełnienie prze- strzeni, atrakcyjnie współgra- jąc z okoliczną roślinnością. Chętnie sięgamy przy tym nie tylko po kostki brukowe czy płyty tarasowe, lecz także po produkty umożliwiające kompleksową aranżację otoczenia, jak palisady, stopnie scho- dowe i bloczki ogrodzeniowe. Co ciekawe, materiały te umożli- wiają realizację rozmaitych konstrukcji, nie zawsze kojarzonych z ich pierwotnym przeznaczeniem. Przykładowo, betonowe stopnie sprawdzają się zarówno jako stabilne wejścia na taras, jak i ciekawy budulec kwietników, siedzisk czy ogrodzeń. Wy- korzystując palisady jako obrzeża ciągów komunikacyjnych, również możemy zbudować wspomniany kwietnik. Możliwo- ści jest wiele – ważne, by zachować przy tym spójność es- tetyczną aranżowanych stref. Dlatego coraz częściej decydu- jemy się na systemowe rozwiązania składające się z różnych elementów o spójnym designie. A szukamy ich najczęściej w tradycyjnych punktach sprzedaży, najlepiej z ogrodami wystawowymi oraz w firmowych e-sklepach umożliwiających skompletowanie i zamówienie pożądanego zestawu. Ograniczeniem jest tylko fantazja Bogusz Downar-Zapolski Marketing Manager NOVA Minerals Sp. z o.o. Sp.k. W nowoczesnej aranżacji ogrodów bardzo często wykorzystywany jest natu- ralny kamień. Silny rozwój budownictwa jednoro- dzinnego w ostatnich la- tach spowodował wzrost podaży ze strony pro- ducentów zarówno pod względem asortymentu kruszyw ozdobnych, jak i sposobu ich sprzedaży. Oprócz tradycyjnych skła- dów kamienia, sprzedających w większości towar luzem, silną konkurencję stanowią dziś markety budowlane oferujące opakowania jednostkowe już od 2-3 kg do 25 kg. Klienci mogą wybierać do swoich ogrodów kamienie z całego świata – ograniczeniem jest fantazja projektanta i zasobność portfela. Do najbardziej popularnych należą białe grysy: włoski Bianco Carrara i grecki Thassos. Ten pierwszy charakteryzuje się chłodniejszym odcieniem bieli. Z kolei śnieżno-biały marmur grecki, na którego po- wierzchni znajdują się połyskujące w świetle drobinki, do- skonale sprawdza się w nowoczesnych aranżacjach ogro- dowych, podnosząc ogólne wrażenie estetyki i czystości ogrodu. W bardziej neutralnych aranżacjach wykorzystu- je się różne odcienie szarych granitów czy beżu. Coraz bardziej w aranżacji ogrodów liczy się także oryginalność. Dlatego oprócz znanych już kruszyw wprowadziliśmy do naszej oferty norweski White Crystal, biały marmur mają- cy unikalną krystaliczną formę. swojego tarasu lub patio). Ograniczona przestrzeń wyma- ga optycznego jej powiększenia i dobrej aranżacji. Efekt ten uzyskuje się poprzez zastosowanie nie tylko rozwiązań tzw. wertykalnego ogrodnictwa, ale również wydzielenie róż- nych stref i ścieżek. #raisedbedgarden Z opisaną modą na „maleńki ogród” wiąże się trend #raised- bedgarden. Hasztag ten na Instagramie agreguje obecnie licz- bę aż 107k postów z rozmaitymi: najczęściej wielopiętrowymi - wertykalnymi nasadzeniami roślin rabatowych. Rozwiązanie to pozwala cieszyć się kolorami kwiatów nawet na skromnej powierzchni, a żonglowanie poziomami nasadzeń ułatwia pie- lęgnację i ochronę roślin przed szkodnikami, a ponadto tworzy wrażenie odizolowanego, przytulnego i przestronnego ogro- du – niezależnie od jego powierzchni. Warto nadmienić, że obecnie konsumenci chętnie aranżują też piętrowe„rabaty” ze starannie dobranymi uprawami warzywnymi. Można prognozować, że moda na„rabatowe ogrody”nie tylko stanie sięmotoremnapędowymsprzedaży begonii, pelargonii, surfinii czy szałwii, ale również skrzynek, donic, palisad, półpa- lisad, obrzeży i konstrukcji ogrodowych z tworzyw sztucznych. W ofercie sklepów i centrów ogrodniczych nie powinno za- braknąć też barier korzeniowych oraz taśm ogrodniczych. Wachlarz możliwości Wśród trendów dopiero zdobywających zwolennikówmoż- na wymienić m.in. modę na monochromatyczny ogród, np. utrzymany w szarej kolorystyce: ze srebrno-szarymi roślina- mi, aluminiowymi lub stalowymi meblami. Ich uzupełnie- niem staną się betonowe donice i tradycyjna szara kostka brukowa lub płyty, które zbudują harmonijną bazę, przeła- maną delikatnie fioletami lub innymi wyrazistymi barwa- mi. Oczywiście popularne będą nie tylko neutralne kolory. Część konsumentów postawi na nietypowe kombinacje ko-

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz