LIDER BIZNESU 3/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 15 BLIŻEJ BRANŻY SYSTEMATYCZNY ROZWÓJ Początkowo firma ALFA wynajmowała obiekt magazy - nowy. Rozwój firmy skłonił jednak jej właścicieli do roz - ważenia kupna nieruchomości. Po zamknięciu lokalnej spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskiej wspólnicy przy - stąpili do przetargu, w wyniku którego zakupili jeden z pawilonów. – Był to niewielki budynek z parkingiem, wówczas jeszcze bez placu – wspomina Włodzimierz Żurawicz. – Na drugiej działce, gdzie miała przenieść się hurtownia, znajdował się wyłącznie parking i pole. Stopniowo zaczęliśmy rozbudowywać nasz magazyn oraz centrum ogrodnicze. Powierzchnia samego obiektu handlowego powiększyła się niemal o 1/3. Na doku - pionej działce wygospodarowaliśmy też plac sprzedaży roślin – wymienia. Obecnie ALFA działa na terenie ok. 1800 m², z czego bli - sko 500 m² znajduje się pod dachem, co czyni włocław - skie centrum ogrodnicze jednym z największych w całym regionie kujawsko-pomorskim i co umożliwia wyekspo - nowanie kilku tys. pozycji produktowych. DLA OGRODNICTWA I PRZETWÓRSTWA Oferta centrum ogrodniczego ALFA obejmuje obec - nie m.in. rośliny do ogrodu i domu, sprzęt i narzędzia ogrodnicze (m.in. własnej marki ALFA), opryskiwa - cze i akcesoria, asortyment do nawadniania, nawozy, podłoża i środki ochrony roślin, nasiona i cebule kwiatowe, donice, osłonki i dekoracje, kwiaty cięte i sztuczne, artykuły gospodarstwa domowego, a także szeroki wybór produktów do przetwórstwa warzyw i owoców, który aktualnie cieszy się ogromnym zain - teresowaniem. CZAS NA DZIAŁANIE W okresie pandemii koronawirusa centrum ogrodni - cze ALFA również nie próżnuje. – COVID-19 miał istotny wpływ na zmianę nawyków zakupowych naszych klien - tów – podkreśla Włodzimierz Żurawicz. – Aby sprostać wymaganiom kupujących i ich potrzebie bezpieczeństwa, zdecydowaliśmy się m.in. na dowóz złożonych zamówień na telefon. Dużo wysiłku włożyliśmy też w zapewnie - nie ciągłej dostępności oferowanego asortymentu, m.in. roślin, w czym pomocna okazała się nasza działalność hurtowa. Ciągłość dostaw pozostaje dla nas priorytetem. Obecnie koncentrujemy się też na wypracowaniu takiej polityki cenowej, która zagwarantuje nam dobrą ren - towność, ale pozwoli też skompensować rosnące ceny produktów i mediów. W przyszłości natomiast na pewno będziemy dążyć do poszerzenia oferty roślin ogrodowych – konkluduje.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz