LIDER BIZNESU 3/2022

30 Ogrodniczy sprzęt i narzędzia akumulatorowe L itowo-jonowe narzędzia ogrodnicze można znaleźć już w większości punktów oferujących i serwisujących sprzęt ogrodniczy. Co znamienne, niektóre sklepy i cen - tra ogrodnicze decydują się na sprzedaż wyłącznie akumu - latorowych urządzeń! Jak ustaliła agencja informacyjna Fact. MR, produkty zasilane akumulatorowo mają już 26,8% udzia - łów w segmencie maszyn do pielęgnacji trawnika na świecie i 37,9%–w segmencie innych sprzętówdo utrzymania zieleni. Z danych firmy badawczej MarketsAndMarkets wynika, że już w ub.r. sprzedaż akumulatorowych produktów ogrodniczych osiągnęła imponujący wynik 23,4 mld dol. Trudno o bardziej wymierny dowód, że urządzenia zasilane akumulatorowo cieszą się coraz większym zainteresowaniem konsumentów i profesjonalistów w branży ogrodniczej. Szacunki i prognozy innych ośrodków badawczych są jeszcze bardziej optymi - styczne. Fact.MR oczekuje, że w bieżącym roku sprzedaż litowo-jonowych narzędzi do ogrodu sięgnie aż 44,8 mld dol., a do 2032 r. może przekroczyć wartość 63,3 mld dol., rosnąc w średnim tempie 3,9% rok do roku. AKUMULATORY NA CZASIE Nieemitujące hałasu, zanieczyszczeń powietrza, nowocze - sne, wygodne w użytkowaniu i coraz lżejsze urządzenia aku - mulatorowe dzielnie stają w szranki nie tylko ze swoimi spa - linowymi konkurentami, ale również z tymi elektrycznymi i gazowymi, które – jak podaje Fact.MR – mogą generować nawet 5-6% węglowodorów do powietrza na zurbanizo - wanych obszarach na świecie. Dla współczesnych konsu - mentów – zorientowanych przede wszystkim na ekologię i komfort – narzędzia litowo-jonowe wydają się najlepszym możliwym wyborem. Ogrodowy sprzęt zasilany bateryjnie ma nie wymagać też TEKST: Marcin Fajerski ZDJĘCIA: AdobeStock GARDEN BIZNES częstych i kosztownych przeglądów serwisowych oraz napraw.Argument ten przemawia nie tylko do hobbystów, ale również do detalistów,którzy nie prowadzą serwisu,ponieważ potrzebna jest do tego specjalistyczna wiedza i odpowiednie zaplecze techniczne. Warto nadmienić, że jeszcze do niedawna barierą rozwoju rynku akumulatorowego była ciężka waga tych produktów utrudniająca pracę. Aktualnie narzędzia litowo-jonowe są nie tylko bezgłośne, ale często też porównywalnie lekkie do tych elektrycznych. Trudno wyobrazić sobie, że pierwsze urządzenia akumulatorowe pojawiły się na świecie już 100 lat temu! Od tamtego czasu rynek zauważalnie ewoluował, a akumulatorowo zasi - lane kosiarki, podkaszarki i tryme - ry trawnikowe, pilarki łańcuchowe, nożyce do trawy i żywopłotów, dmuchawy i odkurzacze do liści, sekatory, wiertnice i świdry, opryski - wacze i myjki ciśnieniowe stają się silną konkurencją dla elektrycznych i spalinowych odpowiedników. KONSUMENCI DOCENIAJĄ WYGODĘ Marcin Borkowski Marketing Manager marki Gardena Narzędzia akumulatorowe to bardzo dynamicznie rozwija - jący się segment rynku. Obserwujemy trend odchodzenia od głośnych i wymagających serwisu narzędzi spalinowych. Konsumenci doceniają wygodę, którą dają im urządzenia akumulatorowe. Brak spalin, cisza, ale też brak kabla. Jedno - cześnie same urządzenia stają się bardziej wydajne, ergo - nomiczne i lżejsze (np. nożyce do żywopłotu Gardena, które ważą tylko 2,1 kg). Nie bez znaczenia jest też kwestia eko - logii. Warto tu zwrócić uwagę, na niedawno powstałą plat - formę Power For All będącą wynikiem współpracy produ - centów narzędzi do domu i ogrodu (m.in. Gardena i Bosch), których produkty są zasilane tą samą baterią.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz