LIDER BIZNESU 3/2022

60 Marcus Barnett – kapitan, ogrodnik M arcus rozpoczął karierę w wojsku jako kapitan w Gwardii Szkockiej, następnie pracował jako koniuszy księcia Kentu, by wreszcie zapisać się na kurs projektowania ogrodów w 2003 r. Swoją autorską pra - cownię Marcus Barnett Studio zakłada w 2004 r. Pracownia przez lata zdobywała międzynarodową reputację w zakre - sie projektowania zarówno dla klientów prywatnych, jak i instytucjonalnych. Przez lata budowany wielonarodowy zespół łączy szeroki wachlarz talentów i doświad - czenia. Takie podejście pozwoliło na zbudowa - nie szerokiego portfolio usług. Zespół realizuje projekty, począwszy od Wielkiej Brytanii, aż po międzynarodowe lokalizacje, obejmujące Francję, Monako, Azer - bejdżan, Emiraty Arabskie, Belgię, Grecję, Maltę, Sardynię, Kuwejt, Rijad, Tokio, Chiny, USA, Kanadę i Australię. W rozmowie Marcus podkreśla, że pasją jego i jego zespołu jest tworzenie ogrodów i krajobrazów, które są uwodziciel - skie i przyciągają swoim pięknem, harmonią i zmiennością. Jak mówi, tworzy miejsca zarówno do zwiedzania, mieszka - nia, jak i odpoczynku. ESTETYCZNA UCZTA Zespół Marcusa tworzy projekty w oparciu o dogłębną analizę i zrozumienie wymagań i oczekiwań inwestora. Potrzeby i model stylu życia tych, którzy będą zamieszkiwać dom i ogród, są prioryte - towe dla zespołu projekto - wego. Nie istnieją projekty uniwersalne, pasujące do wszystkich miejsc. Projektanci muszą być elastyczni. Dobry projekt powstaje tylko w oparciu o pełny i udany dialog mię - dzy klientem, projektantem i krajobrazem. Każdy ogród jest dostosowany do stylu życia i pragnień klienta. Marcus projektuje ogrody, które wydają się być powściągliwe i uporządkowane, ale które poprzez stopniowe odkrywanie złożoności nagradzają widza estetyczną ucztą. Jego projekty opierają się na poczu - ciu czystej geometrii, ale z bogato obsadzonymi przestrze - niami, z których każda ma swój własny nastrój i charakter. TRENDY Przez lata budowany wielonarodo - wy zespół łączy szeroki wachlarz talentów i doświadczenia. Takie po - dejście pozwoliło na zbudowanie szerokiego portfolio usług TEKST i ZDJĘCIA: Tomek Ciesielski Fundacja Fractal/Arena Krajobrazu Marcus Barnett to jeden z czołowych brytyjskich projektantów, wielokrot - nie nagradzany na kluczowych wystawach ogrodniczych. Zdobywca 3 Zło - tych Medali RHS na wystawach Chelsea Flower Show odbył długą drogę do chwili, kiedy to odnalazł się jako projektant ogrodów.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz