Lider Biznesu 3/2023

32 Nr 3/2023 GARDEN BIZNES W łóknina włókninie nierówna. Różnego rodzaju włókniny stosowane w ogrodnictwie muszą być przepuszczalne dla wody i powie - trza, ale poza tym różnią się między sobą m.in. barwą, grubością, trwałością i materiałem, z jakiego zostały wykonane. Jednak te wszystkie cechy wynikają przede wszystkim z przeznaczenia danej włókniny. Wybór odpowiedniej włókniny powinien zależeć przede wszystkim od tego, do czego chcemy ją wyko - rzystać. Pod względem zastosowania włókniny ogrod - nicze dzielą się na dwa główne rodzaje: ściółkujące oraz osłaniające. WŁÓKNINY ŚCIÓŁKUJĄCE Włókniny ściółkujące służą do okrywania gleby. Sta - nowią barierę dla chwastów, uniemożliwiają ich wzrost, rozwój i rozprzestrzenianie się za pośrednic - twem nasion czy rozłogów. W ten sposób pozwalają wyeliminować chwasty bez użycia herbicydów (środ - ków chwastobójczych), mozolnego ręcznego pielenia czy też mechanicznego odchwaszczania z użyciem różnego rodzaju narzędzi lub automatycznych opie - laczy. Na tym ich rola się nie kończy: włókniny ściółkujące ograniczają parowanie wody z podłoża, spowalniając wysychanie gleby. Dzięki temu pozwalają zredukować ilość wody niezbędnej do nawadniania, a także zapo - biegają gwałtownym wahaniom wilgotności podłoża, szkodliwym dla korzeni roślin uprawnych. Co więcej, włókniny ściółkujące ograniczają erozję gleby, czyli chronią strukturę podłoża przed rozdmu - chiwaniem przez wiatr (erozja wietrzna) oraz rozmy - waniem i wypłukiwaniem w czasie deszczu lub podle - wania (erozja wodna). W przypadku roślin jadalnych, takich jak truskawki, ogórki gruntowe czy sałata, dodatkową korzyścią ze Agrowłóknina ściółkująca i osłaniająca, agrotkanina, biowłóknina… Rodzajów włóknin stosowanych w ogrodnictwie jest sporo, tak samo jak możliwości ich wykorzystania. Łączy je jedno: ich zadaniem jest utrzymanie roślin uprawnych w jak najlepszej formie. Agrowłóknina, agrotkanina, biowłóknina TEKST i ZDJĘCIA: Tomasz Szostak Więcej o projekcie na blogu: https://zogrodemnaty.pl/krok-po-kroku-zbuduj-swoj-ogrod/ Do ochrony wrażliwych i zimozielonych roślin przed mrozem nadaje się włókina przepuszczająca światło

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz