Lider Biznesu 3/2023

46 Nr 3/2023 O bieżącej sytuacji na rynku asortymentu ogrodniczego, perspektywach rozwojowych Lider Biznesu Ogrodniczego rozmawia z Wojciechem Kalenieckim, dyrektorem ds. sprzedaży firmy Cellfast. Branża ogrodnicza okiem producenta Jak oceniają Państwo sytuację rynkową branży ogrodniczej? Wojciech Kaleniecki: Branża ogrodnicza pomimo zawirowań, z jakimi aktualniemierzysię rynekhandluwPolsce,wmojej oce - nie radzi sobie relatywnie dobrze.Baza klientów kategorii ogród sukcesywnie rośnie, jednakże wysokie ceny wielu dostępnych produktów w połączeniu ze zmniejszonym portfelem klientów ograniczyły obserwowane w latach ubiegłych wysokie dyna - miki sprzedaży zwłaszcza w odniesieniu ilościowym. Czy mógłby się Pan pokusić o wstępną ocenę sezonu wiosen- nego,w porównaniu do lat poprzednich? W.K.: Lata ubiegłe charakteryzowały się w dystrybucji zazwy - czaj wysokim poziomem zakupów przedsezonowych. W tym roku ze względu na niepewność rynkową, wysokie ceny czy też konieczność skupienia się na prawidłowej płynności finansowej zakupy były bardziej ostrożne. ZDJĘCIA: firmowe Taka sytuacja powoduje,że ciężar sprzedaży przenosi się bliżej okresu sezonowego,co może mieć swoje konsekwencje wpóź - niejszej fazie sprzedaży, gdzie isto tą jest posiadanie szero - kiego wyboru produktów towaru na półce w momencie, kiedy klient ostateczny tego potrz ebuje. Jak ta sytuacja przekłada się na s przedaż firmy Cellfast? W.K.: Firma Cellfast posiada w s wojej ofercie akcesoria ogrodowe z przynajmniej kilku k ategorii, które wprowa - dzane były do sprzedaży wraz z r ozwojem firmy w róż - nym czasie. W związku z tym d ynamiki sprzedaży są różne, gdyż znajdują się one na i nnym etapie rynko - wym.Wkategorii narzędzia ogrod nicze nieprzerwanie od kilku lat odnotowujemy wyso kie wzrosty sprze - daży narzędzi, głównie w serii I dealPRO. Produkt przyjął się bardzo dobrze na rynk u polskim,zdobył zaufanie klientów, jest rozpozna walny i mocno rozpycha się na rynku. Podobna sytuacja występuje w dziedzinie ostrzy do kos czy też obrzeży trawnikowych typu Unibord. Kategoria nawadn iania jest stabilna, z okresami większego wzrostu w momencie występowania ok resów suchych, zwłaszcza w okresie st artu wegetacji roślin. POZIOM W YŻEJ

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz