Lider Biznesu 3/2023

52 Nr 3/2023 TRENDY jakość materiału roślinnego (zdrowie, wigor, brak szkod - ników, nazewnictwo). W drugiej kategorii oceniane są ogólne wrażenia, kreatywność, kompozycja, proporcje. Wreszcie w trzeciej kategorii oceniane są takie zagad - nienia jak trudność uprawy zastosowanych roślin, insce - nizacja i jej złożoność. TEKST I ZDJĘCIA: Eksperci Areny Krajobrazu Po prostu Chelsea Flower Show A.D. 2023 Po kontrowersyjnym i pełnym burzliwych dyskusji Chelsea Flower Show 2022, tegoroczna edycja powróciła do znanej już od lat klasyki z nutą eks - trawagancji. W  tym roku aż 36 ogrodów ubiegało się o pożą - dane przez projektantów najważniejsze wyróż - nienia wystawy. Niezmiennie kategorie „Show”, „Sanctuary”, „Balcony”, „Containers” oraz „All About Plants” rozpaliły emocje wśród niezliczonej rzeszy widzów wystawy. Ci ostatni dowodzą nieprzemijającej potrzeby organizowania ogrodniczych eventów i wystaw. Co dobrze wróży branży, niezależnie od widocznego, dla doświadczonego oka, kryzysu wśród producentów, głów - nie roślin. WRACAMY DO NATURY Nawiązując do zeszłorocznej edycji, renaturalizacja i bioróżnorodność były bez wątpienia bazowymi zało - żeniami chyba wszystkich projektów tegorocznej edy - cji CFS. Można postawić tezę, że to już nie moda, lecz wyznacznik czasów, w jakich przychodzi nam pracować. Trzeba też zwrócić uwagę na ogrody, które swą uwagę skupiają na trwającym kryzysie klimatycznym, koncen - trując się na roślinach odpornych na suszę i tych mają - cych walory retencyjne. Wśród tak dużej ilości ogrodów nie zabrakło takich, które w swym stylu nawiązują do przydomowych, przytulnych koncepcji. Wprawne oko mogło odnaleźć na wystawie odro - binę topiarów, które zniknęły z pierwszego planu wystawy. Stali goście wystawy z pewnością pamiętają pełne kolo - rów i kontrastów realizacje z poprzednich latach. Tym razem można by rzec, że wystawa wysycona była paste - lowymi barwami z często stosowaną domieszką fioletu. Ukoronowaniem tej mody była fioletowa odmiana Aga- panthusa „Black Jack” , która otrzymała tytuł: „RHS Plant Of The Year”. Zimna i mokra wiosna prawdopodobnie przyczyniła się do tego, że projektanci opierali konstrukcje ogrodów na drzewach i krzewach dominujących nad bylinami. Pora zatem na część, która zachęca do dyskusji na temat słuszności decyzji jury. Nie ukrywam, że mój wybór na „Best of Show” był inny. Taki to urok konkursów, zawsze pełnych niespodzianek. Główne kryteria, według których oceniane są ogrody, trzeba podzielić na kilka kategorii. Pierwsza z nich to

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz