Lider Biznesu 3/2023

6 Nr 3/2023 BLIŻEJ BRANŻY M iniona edycja targów Gardenia dowiodła, że zain - teresowanie projektowaniem i utrzymywaniemzie - leni nie mija po pandemicznym zrywie. I choć nie jest już tak silne, to nadal nic nie wskazuje na załamanie tego trendu. Mimo stosunkowo trudnego otoczenia rynko - wego, branżę ogrodniczą można uznać za działającą stabil - nie. Tematem przewodnim minionej edycji targów Gardenia był „ekologiczny ogród”, który z silnego trendu stał się domi - nantą rozwoju tej branży. W 2023 roku organizatorzy zamierzają kontynuować wątki dobrze zaprojektowanej zieleni – walkę z miejską szarzy - zną, propagowanie różnorodności biologicznej, nowoczesne Targi GARDENIA to coroczny mocny i obowiązkowy punkt w kalendarzu profe - sjonalnego ogrodnictwa – nadają tempa branży, wyznaczają trendy oraz łączą pasjonatów zieleni z wielu zakątków świata. W 2022 roku gościły niemal 300 wystawców z Polski i Europy, a teren MTP zgromadził ponad 12 000 uczestników, co stanowi dowód, że branża ogrodnicza jest spragniona nowych, wartościowych kontaktów, najświeższej wiedzy merytorycznej i wymiany doświadczeń. TEKST: Natalia Porożyńska ZDJĘCIA: fotobueno Obowiązkowy punkt w ogrodniczym kalendarzu – targi Gardenia, 23-25 listopada 2023 rozwiązania dla ekonomicznej i ekologicznej pielęgnacji roślin w skali mikro i makro. Motyw przewodni XVII targów GARDENIA to „Uniwersalny ogród”. Zagadnienie to będzie punktem wyjścia dla prezentowanej przez wystawców oferty, a organizatorzy zachęcają do skupienia się w szcze - gólności na trendach i nowościach branżowych w kontek - ście mądrego, długofalowego planowania zieleni. W programie merytorycznym edycji listopadowej przewi - dziane są między innymi: XVII odsłona konwentu Miejska Sztuka Ogrodowa, IV edycja Areny Krajobrazu, a także kon- ferencje branżowe, pokazy i warsztaty florystyczne oraz liczne warsztaty i prelekcje dla profesjonalistów i szerokiej

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz