LIDER BIZNESU 4/2021

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 15 der technologii tworzy maszyny z myślą o użyt- kowniku, nieustannie je doskonaląc, wychodząc naprzeciw zmieniających się potrzeb Klientów i nowych trendów. Dlatego też w 2018 r. wpro- wadziła na rynek pierwszą generację kosiarek automatycznych do zastosowań komercyjnych i z napędem 4x4. Maszyny z serii 500 pozwalają na poprawę jakości i trwałości trawników miej- skich, przy obiektach publicznych czy komer- cyjnych, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i zmniejszeniu nakładów pracy. Są wyposażone w specjalne funkcje, przeznaczone głównie dla zarządców profesjonalnej floty maszyn. Obsługu- ją trawniki o powierzchni do 5000 m², przycinają trawę z wydajnością ponad 200 m²/h, płynnie po- konują strome zbocza o nachyleniu do 70%. To znacznie większe pochyłości niż te, które może- my kosić maszynami spalinowymi (15°). Roboty Automower® dbają o tereny zieleni, m.in. w ogrodach Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobie- skiego w Wilanowie. Rezydencja to ponad 100 ha obszaru, którego największą cześć, blisko 45 ha sta- nowią ogrody i parki przypałacowe: Ogród Północ- ny, Ogród Barokowy, Ogród Różany, Ogród Oranże- rii oraz parki krajobrazowe – Północny i Południowy. Powierzchnia 22 ha wymaga codziennej, komplek- sowej pielęgnacji: sadzenia, pielenia, podlewania, usuwania przekwitniętych kwiatostanów, doraźnej wymiany roślin, cięć formujących. W szklarniach, cieplarniach i ogrodach są setki tysięcy różnorod- nej roślinności. Każdej wiosny i lata na rabatach rozkwita nieco ponad 50 tys. szt. sezonowych roślin ozdobnych. Zarządzanie historycznym ogrodem i parkiem to od- powiedzialność na płaszczyźnie wartości historycz- nych i troski o środowisko naturalne. Ten drugi aspekt jest jednym z głównych kryteriów wyboru maszyn do pielęgnacji terenów zieleni Muzeum. Napęd elektrycz- ny, brak emisji spalin, ergonomia, wysoka wydajność i cicha, niemal bezszelestna praca, którymi odznaczają się roboty Husqvarna Automower® wpisują się w naszą filozofię i przyjętą przez Muzeum strategię ciszy. Pracu- jące samodzielnie maszyny high-tech, pozwalają nam zaoszczędzić cenny czas, który 15-osobowy Zespół Działu Ogrodowegomoże przeznaczyć na inne, równie wymagające co koszenie trawnika czynności. Ultra ci- chy napęd robotównie zakłóca spokoju gości wypoczy- wających w ogrodach. Przycinane regularnie przez Au- tomower® źdźbła trawy spadają na glebę użyźniając ją, sprawiając, że trawa krzewi się i gęstnieje, co oczywiście przekłada sięnawzględy estetyczne trawnikównaszego ogrodu. Dodatkową korzyścią jest także brak aktywno- ści kretów. Obecnie o jakość trawników dywanowych troszczą się trzy roboty Husqvarna Automower® w tym model 450X – mówi Łukasz Przybylak, mgr inż. Ar- chitekt krajobrazu Kierownik Działu Ogrodowego, Rzecznik European Network of Historic Gardens. Fir- my i obiekty zainteresowane przetestowaniem robota Automower® za- praszamy do kontaktu: husqvarna.poland@husqvarnagroup.com . Dla firm zarządzających flotą maszyn rozwiązaniem ułatwiającym monito- ring sprzętu i optymalizację kosztów jest usługa Husqvarna Fleet Services™. JAK TO DZIAŁA? Maszyny Husqvarna Automower® pracują samodzielnie, regularnie przycinają drobne przyrosty trawy, której nie trzeba zbierać. Skoszone ścinki spadają na trawnik, tworząc naturalny nawóz wspomagający zdrowy wzrost trawnika. Nieregularny sposób poruszania się robota i re- gularne koszenie dostosowane do wzrostu trawnika sprawiają, że trawa krzewi się i gęstnieje, co po kilku tygodniach daje widoczny, dodatni efekt jakościowy. Niezwykle istotną cechą kosiarek Husqvarna Automower® jest to, że mogą pracować w każdych warunkach atmosferycznych i same odnajdują stację dokującą celem naładowania akumulatora. Robot kosi trawnik samodziel- nie, regularnie, wraz z tempem wzrostu trawy, z pełną dokładnością i na ściśle określoną wysokość. Pracuje niemal bezszelestnie i bardzo efektywnie wykorzystuje energię. Do obsługi przez robota 1000 m² trawnika potrzeba energii elektrycznej porównywalnej do zasilania 11 W żarówki. Za pomocą aplikacji Automower® Connect na smartfonie i usłudze Husqvarna Fleet Services™ można z łatwością monitorować urządzenia i zdalnie zarządzać całą flotąmaszyn z dowolnegomiejsca. Wtymczasie pracownicy odpowie- dzialni za pielęgnację zieleni obiektu mogą realizować inne, ważniejsze za- dania niż koszenie trawnika – dodaje Paweł Przywózki, ekspert Husqvar- na Poland Sp. z o.o. ROZWÓJ BIZNESU Z HUSQVARNA AUTOMOWER® CLUB Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów i Partnerów Biznesowych Husqvarna przygotowała specjalną ofertę skierowaną do firm świadczą- cych usługi w zakresie zakładania i pielęgnacji ogrodów. Husqvarna Au- tomower® Club daje firmom możliwość oferowania rewolucyjnych roz- wiązań z zakresu automatyzacji pracy w ogrodzie jakim są roboty koszące. Członkostwo w programie jest bezpłatne, a benefity związane z udziałem w programie są bardzo korzystne z punktu finansowego i biznesowego. Partnerem może zostać przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie za- kładania i pielęgnacji ogrodów , a także prac związanych z domem (syste- my smart home, zakładanie alarmów, bram, firmy brukarskie, wykonujące tarasy itp.). Firmy, które chcą wziąć udział wprogramie, mogą zgłosić się za pośrednictwem strony: www.automowerclub.pl . fot. Łukasz Przybylak

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz