Lider Biznesu 4/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 11 BLIŻEJ BRANŻY Krok pierwszy budowy skalniaka to zatem odpowiednie wymodelowanie pagórka, uwzględniające również kształt i wysokość przyszłych kamieni. A krok drugi to właśnie odpowiednie ich ułożenie. I tu właśnie przechodzimy do najlepszego, czyli tego, że nie każdy kamień pozwoli uzy - skać taki efekt. Dlaczego? Bo nie uzyskamy go ani z żad - nych żwirów, grysów, ani nawet głazów. Aby o takim roz - mawiać, musimy posiadać odpowiedni kamień – różnego rodzaju: mniejsze i większe kawałki, odłupane z rodzimej skały. Mając już je, w tym wypadku ze wspomnianego gnejsu, jesteśmy coraz bliżej sukcesu. Teraz wystarczy tylko odpowiednio ułożyć kamień. Jak? Tak jak na poka - zanym skalniaku – pionowo – element po elemencie, for - mując całą bryłę i każdy kawałek z osobna. Czyli nieprzy - padkowo, rzucając kamienie obok siebie, ale układając je pieczołowicie, budując całą kompozycję, dopasowując do siebie elementy. Można to robić „na sucho”, układa - jąc i wspierając kolejno o siebie poszczególne elementy, ale można również zastosować delikatną podbudowę, czyli gdzieniegdzie podeprzeć poszczególne kamienie zaprawą betonową. Tylko uwaga: nie można zabetonować całej górki, bo nie będzie, gdzie wsadzić roślin! PUNKT 3 – NASADZENIA ROŚLINNE Jak nietrudno się domyślić, kamień nawet pięknie uło - żony, to dopiero połowa sukcesu. Bez roślin nie będzie żadnego efektu, tylko sucha skała bez większego wyrazu. To właśnie z roślin mają „wyrastać” kamienie, prawie jak szczyty gór spośród chmur. Aby tak jednak było, muszą to być rośliny odpowiednie. Po pierwsze nie takie, które za chwilę wszystko zarosną i po kamieniach zostanie tylko wspomnienie. Muszą to być rośliny, które wkomponują się pomiędzy kamienie oraz będą dla nich tłem. W przypadku tego typu skalniaków najlepiej sprawdzają się różnego rodzaju odmiany minia - turowe, a ponadto płożące i okrywowe. Myślę, że gotową instrukcję może stanowić przedstawiony skalniak, w któ - rym użyte zostały m.in .: jałowiec płożący ‚Ice Blue’ szcze - piony na pniu, klon palmowy ‚Garnet’, świerk biały ‚Conica’, słonecznica ‚Sundella Red’, jałowiec łuskowy ‚Blue Star’, żagwin, rozchodnik ościsty ‚Sedum Reflexum’, rozchodnik naskalny ‚Sedum Robustum’, kostrzewa sina ‚Intense Blue’, sosna górska kosodrzewina ‚Pumilio’ szczepiona na pniu, słonecznica ‚Delosperma lineare’, świerk pospolity ‚Nidi - formis’, macierzanka piaskowa, thuja żywotnik wschodni ‚Aurea Nana’, rozchodnik łopatkowaty oraz rojnik. Na zakończenie dodam jeszcze, że pokazana w arty - kule kompozycja na żywo robi jeszcze większe wrażenie. Oczywiście to tylko przykład i wskazówka, jak postępo - wać. Proszę mi natomiast wierzyć, że dobrze przemyślany, wykonany i obsadzony skalniak to wielka ozdoba ogrodu. Tym bardziej skalniak gnejsowy, gdzie sam kamień już jest atrakcyjny. Powyższe ujęcia pokazują również wyjątkową precy - zję, z jaką zostało to wykonane. Efekty są adekwatne do nakładów pracy! Powstał taki mały górski krajobraz, który w przypadku tego ogrodu jest ozdobą przedogródka i zapo - wiedzią tego, czego można spodziewać się w dalszej części.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz