Lider Biznesu 4/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 27 RAPORT na naturalnych ekosystemach, a także możliwie naj - mniej wymagające „obsługi”. Dodatkowo, jak już wiemy, jest najbardziej efektywne, bo pozwala magazynować nie tylko wodę, ale i węgiel, wspierając proces mityga - cji zmian klimatycznych. Dlatego sama retencja to za mało! Potrzebujemy regeneracji naszych gleb i odtwa - rzania ich naturalnej zdolności retencyjnej, pamiętając, że możemy w ten sposób uzyskać nawet 300 l retencji w 1 m³ gleby! Ważny jest także właściwy dobór roślin - ności. Zamiast dobierać rośliny „modne”, warto dobory opierać na naturalnych zbiorowiskach roślinnych dosto - sowanych do zmiennych warunków wodnych i roślinach o szerokiej niszy ekologicznej, odpornych zarówno na suszę, jak i okresowe zalewanie. ODPOWIEDZIALNOŚĆ! Zmiany klimatyczne, szczególnie adaptacja do ich skutków, ale także mitygacja to wyzwania, z którymi nie tylko możemy, ale nawet powinniśmy się mierzyć, projektując, tworząc i pie - lęgnując zieleń. Ciąży na nas ogromna odpowiedzialność, bo zamiast pomagać, promując pozytywne wzorce, nakręcamy spiralę negatywnych procesów sprzyjających podnoszeniu średniej temperatury na świecie. Niestety, przeglądając reali - zacje ogrodowe zgłaszane do licznych konkursówbranżowych i po prostu oglądając „zza płotu” ogrody w moim otoczeniu, Nasz rodzimy mieczyk - bylina w naturze pod ścisłą ochroną Królowe ogrodów deszczowych - kosaćce, dostępne są w przeróż- nych wersjach odmianowych stwierdzić muszę, że nadal króluje w naszym kraju szkodliwy wzorzecestetyczny.Wzorzecopartyomonokulturę trawnikową z„niewymagającymi pielęgnacji, cały czas zielonymi” iglakami, który odbiera zieleni jej podstawową funkcjonalność, stojący za marnotrawieniem cennej wody pitnej, tępieniem bioróż - norodności i degradacją gleby. Tak jak niegdyś kobiety dla źle pojętej estetyki wciskały swoje ciała w niewygodny gor - set uniemożliwiający oddychanie, tak my wciskamy w naszą estetyczną kalkę przyrodę, uniemożliwiając jej robienie tego, do czego pierwotnie została stworzona. Goniący za modą, potrzebą nieustannej pracy, zamiast odpoczywać w zieleni, sami urządzamy tam sobie obóz pracy. Nie dopuszczamy, żeby ogród nam „zarósł”, bo co pomyślą o nas sąsiedzi…? A wyko - szona, zubożona i wysterylizowana resztka przyrody, którą się zachwycamy, nie ma już jak świadczyć nam swych usług w postaci sekwestracji CO2, magazynowania węgla, retencji wody,wzrostu bioróżnorodności,materii organicznej etc. W naszych rękach jest ogromna odpowiedzialność! Prowa - dząc i promując ogrodnictwo sprzyjające regeneracji gleb, sprzyjamy także mitygacji zmian klimatycznych, dzięki zwiększaniu naturalnego magazynu węgla i wody. Dlatego apeluję do wszystkich czytelników, niezależnie od tego, czy zieloną branżą zajmują się zawodowo czy zpasji–pozwólmy naszym ogrodom nieco zarosnąć dla dobra naszego i pla- nety, i nieśmy w świat tego wirusa zarastania! NA TOPIE Linia kroplująca Linia kroplująca z kom - pensacją ciśnienia Toro PC przeznaczona do podlewania żywopło - tów, rabat, skalniaków oraz upraw sadowniczych. Stały wydatek i oszczędność wody, skró - cenie czasu nawadniania,wysoka efektywność nawadniania w zróżnicowanym terenie. Akwedukt Sp.J. akwedukt.net.pl Nowości MPI Chcielibyśmy zaprezentować dwie spośród kilkuna - stu nowości, które oferujemy na sezon 2022: • Octagon – nowy zbiornik płaski dostępny w kilku pojemnościach oraz trzech wersjach wytrzymało - ściowych! • Zestaw naziemny – składający się ze zbiornika Grande o pojemności 1000 l lub 2000 l, zestawu do poboru z wężem, pompy GAP X80 oraz zestawu FASTFIT. MPI s.c. mpi.com.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz