Lider Biznesu 4/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 49 POZIOM WYŻEJ REKLAMA składników mineralnych. Już pierwsze badania naukow - ców wykazały,że bazalt bogaty jest wminerały i mikroele - menty, a nawet niewielka jego ilość stosowana w formie mączki do podłoży stanowi cenny nawóz mineralny. Oczy - wiście różne bazalty będą różniły się składem w zależ - ności od rejonu pochodzenia. Wszystkie skały bazaltowe zawierają ponad 40 różnych pierwiastków i związków nieorganicznych. Około 50% to tlenek krzemu, czyli krze - mionka. Dzięki niej pędy roślin uzyskują większą twar - dość, co z kolei sprawia, że są odporniejsze na choroby grzybowe. Kolejnym ważnym składnikiem skały bazalto - wej jest tlenek glinu (ok. 20%) oraz tlenek żelaza (5-10%). Ponadto bazalt zawiera także cenne makro- i mikroele - menty: magnez, wapń, sód, potas, mangan, tytan, fosfor, siarkę, bor, chrom, miedź, cynk, molibden, kobalt i jod. Mączka bazaltowa ma dzięki nim odczyn zasadowy (pH powyżej 7). Ponieważ w uprawach sadowniczych zaleca się 10-15 kg mączki bazaltowej na 100 m², dla naszych parapetowych milusińskich wystarczy ilość mieszcząca się na łyżeczce herbaty. Ale można dodać i więcej, bo jest to nawóz bardzo bezpieczny, bez ryzyka przedawkowania składników czy dostarczenia ich w niewłaściwej propor - cji. Składniki mączki bazaltowej są stopniowo rozpusz - czane i rozprowadzane w podłożu, a następnie pobierane przez rośliny. Co ważne, w tej gamie substancji mineral - nych zawierających się w dostępnych na rynku mączkach bazaltowych brak jest toksyczności wobec ludzi, zwierząt czy organizmów wodnych. Tak więc można ją stosować w domu, ogrodzie lub akwarium bez żadnych obaw. WĘGIEL BRUNATNY Większą ostrożność należy zachować w przypadku węgla brunatnego. Choć swojski jak piach i glina, lepiej nie próbować z nim eksperymentów samodzielnego wytwórstwa podłoża do roślin i zakupić już gotowe z atestem. Uważa się je za… ekologiczne. To dość śmiałe stwierdzenie, zważywszy z jakim wpływem dzia - łalności kopalni odkrywkowych mierzy się środowisko naturalne i ludzie mieszkający blisko tych zakładów. Prawdopodobnie chodzi o czystość samego zbada - nego produktu, który nadaje się do upraw glebowych i bezglebowych wszystkich gatunków roślin. Podłoże z węgla brunatnego tworzą różne frakcje lignitu (mięk - kiego węgla brunatnego), dobrane w różnych propor - cjach. Wszystko dla uzyskania optymalnych warunków wodno-powietrznych podłoża. Węgiel brunatny jest bogatym źródłem leonardytów – substancji humuso - wych (kwasy humusowe, huminowe oraz ich sole), węgla organicznego, węgla aktywnego, co ma „odgrywać istotną rolę w utrzymaniu żyzności gleb i zaopatrywa - niu roślin w związki mineralne pochodzenia organicz - nego. Wpływa także korzystnie na poprawę właściwości fizycznych, fizyko-chemicznych i biologicznych gleb”. Wszystko to należy potraktować jak ciekawostkę, bo dostęp do detalicznych ilości podłoży z węgla brunat - nego jest trudny. Materiał ten pozostaje jednak wciąż podłożem dla profesjonalistów, a nie hobbystów. Czy radość z pielęgnowania parapetowych kolekcji roślin stanie się przez to mniejsza? Bynajmniej!

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz