Lider Biznesu 4/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 55 Busem przez polskie ogrody – bus zmienia barwy i poszerza swoją działalność „Busem przez polskie ogrody” to projekt, który od stycznia 2018 r. wciąż zatacza coraz szersze kręgi. Myślę, że stałym czytelnikom magazynu nie muszę go przedstawiać. Muszę natomiast przedstawić nową wizytówkę pro - jektu, która zmienia nie tylko kolor, ale także nieco styl i charakter dzia - łania. A wszystko po to, aby jeszcze lepiej reprezentować uczestniczących w projekcie partnerów. A być może zachęcić kolejnych do nowo powstałych, a już popularnych projektów. M yślę, że każdy, kto czyta ten artykuł, a tym bar - dziej jeśli jest z naszej „zielonej rodziny”, wie doskonale, że nic nie stoi w miejscu. Nie stoi przyroda, nie stoją też działające w branży marki, ale co najważniejsze, nie stoją również oczekiwania klientów. Podobnie jest również z oczekiwaniami moich odbior - ców, którzy wciąż podnoszą poprzeczkę i wciąż oczekują nowych rzeczy. Zresztą po części sam ich do tego przy - zwyczaiłem, jako że od roku 2015, kiedy to powstał blog, nieustannie zaskakuję ich nowymi projektami, wciąż dostarczam nowe i jeszcze bardziej wartościowe i prak - tyczne materiały. NOWY KURS I nie inaczej jest również z projektem „Busem przez polskie ogrody”, który dawno wyszedł już poza ramy wyłącznie prezentowania odwiedzanych ogrodów. Choć one same są tak wyjątkowe, że dosłownie zapierają dech. Treści, nauki i inspiracje, jakie wypływają z odwie - dzanych ogrodów, to tematy na setki, a nawet tysiące dodatkowych artykułów i filmów, które prezentują już wybrane, wąskie, niezwykle merytoryczne zagadnienia. TEKST i ZDJĘCIA: Tomasz Szostak, zogrodemnaty.pl W tę stronę skręca sam „bus”, zmienia nieco swoje obli - cze, które kojarzyć ma się z czymś wielkim, z mocnym charakterem, pasją i zacięciem do tego, co dzieje się wokół niego, jak i samego bloga. NA DRODZE ROZWOJU A tam, wokół projektu „Busem przez polskie ogrody”, wyrastają kolejne podprojekty, które niosą konkretną, merytoryczną wiedzę właściwie na wszystkie tematy związane z zakładaniem, aranżacją i utrzymaniem ogro - dów. Wspomnę tylko o najważniejszych, jak np. nowa seria „To Ci się przyda – porada ogrodnicza” czy „10 pomysłów na...”. Do tego dochodzą tzw. „rolki”, czyli krótkie mate - riały wideo z serii „Zobacz z bliska – praktyczny produkt ogrodniczy i sprzęt pomocniczy”, prezentujące konkretne produkty, materiały i akcesoria. Długo mógłbym mówić o oglądalności i popularności tych wszystkich projektów na blogu i w poszczególnych moich kanałach, ale z braku miejsca wspomnę tylko, że są to setki tysięcy, a nawet miliony odbiorców w skali każdego miesiąca. Dlatego, z wielkim entuzjazmem, pewnością i mocnym cha - rakterem ogrodniczym, jak zawsze zapraszam do współpracy! BUSEM PRZEZ P OLSKIE OGRODY

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz