Lider Biznesu 4/2022

62 Wartościowymi krzewami na słabe gleby są także pigwowce: • Chaenomeles japonica (Pigwowiec japoński), • Ch.x superba (Pigwowiec pośredni). Dostępne odmiany różnią się między sobą odcieniami czerwieni, pomarańczu i bieli. Można z nich tworzyć formo - wane szpalery i obwódki lub nieformalne, luźne nasadze - nia. Jesienią dojrzewają owoce, które mają zastosowanie kulinarne. Pięknym krzewem na miejsca suche jest perukowiec podolski ( Cotinus coggygria ). Dorasta do 3-4 m. Latem tworzy okazałe wiechy kwiatostanów. Większość odmian ma liście w odcie - niach bordowych: • ‘Purpureus’, • ‘Royal Purple’, • ‘Golden Spirit’ (złote liście). Bardziej nadaje się do miejsc o charakterze swobodnym, naturalistycznym. Stanowi piękny akcent barwny i rośnie praktycznie wszędzie. Żarnowce ( Cytisus sp. ) to kolejni kandydaci na ekstremalne stanowiska. Korzenią się bardzo głęboko,więc żadna susza im nie szkodzi.Mają formę miotlastych krzewów o mocno zredu - kowanych liściach. Osiągają od 50 cm do 2 m, częściowo się pokładając po ziemi. Wiosną dają prawdziwy pokaz kolorów. Zwykle jest to paleta odcieni żółci oraz różu i czerwieni, cza - sem dwubarwne. Do ogrodów naturalistycznych dobrze się nadaje również tamaryszek francuski (Tamarix gallica). Ten szeroko rozra - stający się krzew osiąga 3-4 m. Wiosną cały pokrywa się różowymi kwiatami. Później zazielenia się drobniutkimi listkami. Bardzo odporny na suszę i zasolenie oraz zanie - czyszczenia. Źle toleruje cięcie, lepiej prowadzić go w for - mie swobodnej. NIEWINNI CZARODZIEJE Spośród roślin najniższego piętra, krzewinek i bylin absolut - nie niezawodne wmiejscach z deficytem wody będą: • Lawenda wąskolistna ( Lavandula angustifolia ), • Suchodrzew chiński ( Lonicera pileata ), • Perowskia łobodolistna ( Perovskia atriplicifolia ) ‘Blue Spire’, • Tawlina jarzębolistna ( Sorbaria sorbifolia ) ‘Sem’, • Dzikie gatunki róż,np.róża pomarszczona ( Rosa rugosa ),róża psia ( Rosa canina ), • Smagliczka skalna ( Alyssum montanum ), • Zawciąg nadmorski ( Armeria maritima ), • Dziewięćsił bezłodygowy ( Carlina acaulis ), • Przegorzan pospolity ( Echinops ritro ), TRENDY CORAZ BARDZIEJ POSZUKIWANE Michał Kałuziński właściciel A&M Kałuzińscy Szkółka Polskie Korzenie Rośliny ozdobne odporne na czasowe niedobory wody cieszą się dużym zainteresowaniem. Coraz bardziej świa - domi klienci dobierają rośliny do stanowisk, w jakich za - mierzają je posadzić. Jeśli nie mamy w planach założenia w ogrodzie systemu automatycznego nawadniania, zde - cydowanie warto wybrać odporniejsze rośliny. W naszej ofercie są to głównie jałowce i sosny: rodzaje, w ramach których oferujemy różnorodne gatunki w interesujących odmianach. Oferta naszej szkółki udowadnia, jak bogata w odmiany ozdobne jest grupa roślin iglastych. Ta grupa roślin jest również atrakcyjna dla założeń zieleni miejskiej. Z ekonomicznego punktu widzenia jest zasad - ne zastosowanie roślin odporniejszych na skwerach czy w parkach. Zdajemy sobie sprawę z aktualnych problemów klima - tycznych. Zważywszy na fakt ocieplania się klimatu, rośli - ny wykazujące odporność na czasowy brak wilgoci stają się coraz bardziej pożądane. • Wilczomlecz mirtowaty ( Euphorbia myrsinites ), • Trytoma groniasta ( Kniphofia uvaria ), • Ruta pospolita ( Ruta graveolens ), • Rojniki ( Sempervivum sp. ), • Rozchodniki ( Sedum sp. ), • Juka karolińska ( Yucca filamentosa ). SUCHOLUBNE TRAWY Popularne od wielu lat, wpasowujące się niemal w każdy styl trawy to również w większości gatunki wysoce odporne na suszę. Można wybierać spośród ogromnej ilości form. Dostępne są zarówno niskie, 10-centymetrowe, jak również olbrzymy przekraczające 2-3 m wysokości. Najlepsze sucho - lubne trawy to: • Trzcinnik ostrokwiatowy ( Calamagrostis x acutiflora ), • Kostrzewy ( Festuca sp. ), • Wydmuchrzyca piaskowa ( Leymus arenarius ), • Miskanty ( Miscanthus sp. ), • Rozplenica japońska ( Pennisetum alopecuroides ), • Spartyna grzebieniasta ( Spartina pectinata ) ‘Aureomarginata’, • Ostnice ( Stipa sp. ). Spektrum gatunków do zadań specjalnych jest o wiele szer - sze i co ambitniejsi mogą poszukiwać tych mniej znanych. Ogród z dużym deficytem wody wcale nie musi być nudny i szary. Daje całkiem duże pole do popisu, a efekt może prze - rosnąć oczekiwania.Można go wypełnić ciekawymi roślinami, a dodatkowo plan nasadzeń warto wzbogacić o elementy małej architektury oraz np. żwirowe ścieżki, ciekawie zaaran - żowane drewno. Wśród drzew iglastych najlepszą odpornością cechują się sosny. Ich palowe korzenie sięgają głęboko, co czyni je idealnymi na każde su - che gleby

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz