LIDER BIZNESU 5/2020

32 odwiedzamy ciekawe miejsca N a skraju wsi Elmstead Market w East Sussex, otoczony majestatyczny - mi, wiekowymi dębami i poprzecinany geometrycznymi stawami, kryje się wyjątkowy leśny ogród. To właśnie w takich okolicznościach natu - ry Beth Chatto wraz ze swym mężem Edwardem w 1960 roku zakła - da 7,5-akrowy ogród i szkółkę roślin. Zarośnięte jeżynami pustkowie, spieczony żwir i podmokłe rowy, Beth przekształca mozolną pracą, eksperymentu - jąc z roślinami tak, aby dobrać te najlepiej przystosowane przez naturę do rozwoju w określonych warunkach. W ten to sposób powstaje inspirujący, nieformalny ogród leśny i wodny. Doświadczeniami związanymi z jego tworzeniem dzieli się w książce The Woodland Garden, opublikowanej w 2002 roku. Ziemia, która została wybrana pod to założenie ogrodowe, nie nadawała się pod sadownicze lub inne rolnicze uprawy. Zbyt sucha w jednych miejscach, zbyt wilgotna w innych. Beth uznaje, że jest to idealne miejsce do założenia ogrodu. Zainspirowana pasją swego męża do botaniki, chciała, co pod- kreślała często w wypowiedziach, pracować z naturą, a nie walczyć z nią. Wiara, że rośliny powinny być uprawiane w warunkach jak naj- bardziej zbliżonych do ich naturalnego środowiska, przyświecała jej ogrodniczym eksperymentom od samego początku. Jej filozofia planowania ogrodu była prosta: „Właściwa roślina we właściwym miejscu”. W tym czasie jej reputacja i osiągnięcia związa- ne z uprawą roślin stają się dobrze rozpoznawalne i doceniane poprzez liczne nagrody i zaproszenia do prowadzenia wykładów i warsztatów. Prawdopodobnie w latach 60. Beth była pierw- szą ekologiczną ogrodniczką i ekologiem. Na długo przed tym, zanim termin ten wszedł do powszech- nego użycia, nie tylko w środowisku ogrodników. Długie lata niestrudzonej pracy doprowadzają do stworzenia szkółki, w ofercie której znajduje się obec- nie blisko 2000 odmian roślin stanowiących około W cieniu angielskich dębów TEKST i ZDJĘCIA: Tomek Ciesielski

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz