Lider Biznesu 5/2021

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 13 fot. Husqvarna AB – Nowy i innowacyjny system koszenia zwiększa elastyczność i zastosowanie profesjonalnych robotów Automower® do ob- sługi rozległych terenów zieleni, dzięki możliwości integracji kil- ku robotów na jednym obszarze roboczym. Wirtualne granice można dostosowywać do stale zmieniających się warunków i potrzeb danego obszaru. Jeśli zakładamy rabaty kwiatowe, realizujemy nowe nasadzenia, reorganizujemy teren zieleni czy organizujemy imprezę plenerową, nadal możemy używać kosiarki, wystarczy tylko stworzyć na smartfonie strefę niedo- stępną. Brak przewodów ograniczających sprawia, że roboty Husqvarna Automower® w technologii EPOSmogą efektywnie pracować i z łatwością przemieszczać się również wmiejscach, które pierwotnie stanowiły dla nich wyzwanie, tj. na obszarach przechodzących przez twarde powierzchnie (kostka, betono- we podjazdy czy alejki, asfaltowe ścieżki itp.) lub takich, które są często przebudowywane. Instalacja maszyny jest bardzo prosta i szybka, a brak fizycznych przewodów ułatwia aerację i wertykulację – mówi Paweł Przywózki, menadżer sprzedaży maszyn do profesjonalnej pielęgnacji terenów zieleni, Husqvar- na Poland Sp. z o.o. PROFESJONALNE ROBOTY KOSZĄCE AUTOMOWER ® – INWESTYCJA, KTÓRA SIĘ OPŁACA Kosiarki automatyczne Automower® do zastosowań profesjo- nalnych, w odróżnieniu od modeli konsumenckich, są fabrycz- nie wyposażone w czujniki Husqvarna Fleet Services™ i moduł Automower® Connect, co umożliwia interakcję, zdalne zarzą- dzanie i łatwiejszy sposób monitorowania maszyn za pomo- cą smartfona, komputera czy tableta z dowolnego miejsca na świecie. Zaoszczędzony dzięki takim usprawnieniom czas pra- cownicy odpowiedzialni za pielęgnację zieleni mogą przezna- czyć na inne, ważniejsze i bardziej wymagające czynności niż koszenie trawnika. A trawa będzie w lepszej kondycji, bardziej zielona i zdrowsza niż przy użyciu tradycyjnych kosiarek. Nie musisz też martwić się zbieraniem i utylizacją skoszonej trawy, bo roboty koszą niewielkie jej przyrosty, a skoszone ścinki spadają na ziemię i rozkładają się, tworząc naturalny nawóz wspomagający zdrowy wzrost trawnika. Trawa często koszona krzewi się i gęstnieje, dając widoczny, dodatni efekt jakościowy. Opublikowane w 2018 r. przez Uniwersytet w Pi- zie niezależne badania naukowe dotyczące jakości trawnika koszonego z wykorzystaniem robotów potwierdzają, że już po 8 tygodniach pracy maszyny, następuje zwiększenie gę- stości pędów i zmniejszenie szerokości liści, co przekłada się na mocniejszą, zdrowszą murawę. Maszyny zaprojektowano z myślą o użytkownikach profe- sjonalnych – firmach wyspecjalizowanych w pielęgnacji dużych terenów zieleni, pracownikach konserwacji zieleni, ośrodków administracyjnych, instytucji, zarządców obiek- tów sportowych itp. – Atrybutem robotów Husqvarna jest to, że mogą one praco- wać codziennie, w każdychwarunkach atmosferycznych, także w deszczu, w wyznaczonych porach: w dzień lub w nocy, nie zakłócając nikomu spokoju i zapewniając jednocześnie odpo- wiednie utrzymanie terenu zieleni. Bardzo oszczędnie gospo- darują energią. Do obsługi przez robota 1000 m² trawnika po- trzeba energii elektrycznej porównywalnej do zasilania żarówki 11 W. Kosiarki automatyczne to inwestycja, która daje realne oszczędności. Nie wymagają skomplikowanej konserwacji, czasochłonnych przeglądów i drogich części. Eliminują także koszty związane z zakupempaliwa, olejów i innych akcesoriów, niezbędnych przy użytkowaniu tradycyjnych kosiarek czy trak- torków ogrodowych – mówi Paweł Przywózki. Roboty Automower® z powodzeniem pracują w takich miej- scach jak m.in.: ogrody Muzeum Pałacu w Wilanowie, Zamek Królewski w Warszawie, ogrody Zamku Malbork, Zamku Klicz- ków, pole golfowe Binowo Park. * Badania naukowe Uniwersytetu w Pizie, Autonomous Mower vs. Rotary Mower: Effects on Turf Quality andWeed Control in Tall Fescue Lawn. fot. Husqvarna AB JAK TO DZIAŁA? Wymagana jest stacja referencyjna w stałymmiejscu, która od- biera sygnały z satelity nawigacyjnej i przesyła do robota dane, co pozwala uzyskać jego precyzyjną pozycję. Globalny system nawigacji satelitarnej dostarcza sygnały satelitarne do kosiarki i do stacji referencyjnej. Sygnały odbierane przez robota oraz stację referencyjną pozwalają osiągnąć dokładność do 2‑3 cm tworzenia wirtualnych granic pracy profesjonalnych robotów Automower®. Jedna stacja referencyjna może obsługiwać kilka robotóww promieniu do 500 m. – Zaletą Husqvarna Automower® EPOS jest możliwość kosze- nia różnych obszarów, na różnej wysokości, w różnych prze- działach czasowych oraz pracy na kilku obszarach odrębnych, oddalonych od obszaru głównego. Uzyskanie optymalnych warunków pracy wymaga niezakłóconej widoczności nieba dla płynnego przepływu sygnałów satelitarnych – dodaje Pa- weł Przywózki.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz