Lider Biznesu 5/2021

„Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy” redaktor naczelny: Marcin Fajerski, marcin.fajerski@grupamtp.pl stale współpracują: Alicja Cecot, Tomek Ciesielski, Tomasz Szostak reklama: Aleksandra Konopa tel.: +48 539 777 549 e-mail: aleksandra.konopa@grupamtp.pl Liliana Biegoń tel.: +48 691 021 911 e-mail: liliana.biegon@grupamtp.pl korekta: Ilona Burczyk opracowanie graficzne: Wydawnictwo INWESTOR wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań kolportaż: prenumerata redakcyjna Wszystkie opublikowane materiały objęte są prawem autorskim. Przedruki i wykorzystanie materiałów możliwe jest wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i mate- riałów promocyjnych. Redakcja informuje, że admi- nistratorem danych osobowych jest wydawca czaso- pisma - Międzynarodowe Targi Poznańskie z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i staty- stycznych, do momentu ich wycofania. Reklamacje i sprzeciwy dotyczące przetwarzania danych osobo- wych w serwisie należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail :iod@mtp.pl (Inspektor Ochrony Danych). W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym z Admini- stratorem w celu realizacji powierzonych im zleceń i usług. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usu- nięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Zapew- niamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzysta- niem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowią- zującymi przepisami. Zdjęcia: MTP, archiwum firm, Pexels, Pixabay, Unsplash, AdobeStock DRUK: CGS NASI EKSPERCI WOJTEK WARDECKI Ogrodnik z pasji i wykształcenia, właściciel firmy ogrodniczej, bloger, in- fluencer znany wszystkim pasjonatom zieleni jako ULUBIONY OGROD- NIK. Częsty gość „Pytania na śniadanie” czy „Dzień Dobry TVN”. Wielo- letni współpracownik firmy Tomaszewscy. Autor tekstów ukazujących się na łamach LIDERA BIZNESU. Organizator wielu szkoleń i warsztatów o tematyce ogrodniczej. Na swoim profilu chętnie dzieli się swoją wie- dzą na temat roślin domowych i ogrodowych. Zaraża swoją miłością do roślin wszystkich, których spotka na swojej drodze. Dla Niego nie ma trudnych pytań i wyzwań ogrodniczych, których nie da się pokonać. Za- chęcamy więc do zadawania pytań i szukania odpowiedzi. OLIVER MATHYS Międzynarodowej sławy konsultant centrów ogrodniczych i firm w zielonej branży. Jeden z prelegentów Kongresu Liderów Branży Ogrodniczej 2021. W swojej pracy koncentruje się na całym łańcuchu dostaw i wszystkich kanałach sprzedaży. Jako konsultant marketin- gowy i handlowy rozwija holistyczne koncepty sprzedażowe roślin oraz kwiatów, wspierając detalistów w implementacji skutecznych rozwiązań i szkoleniach personelu. Jako tropiciel trendów wdraża je i z dużą trafnością identyfikuje potrzeby konsumentów. ALICJA CECOT Od ponad 30 lat dziennikarka i redaktorka związana z prasą ogrod- niczą, obecnie współtworząca magazyn i portal„Pod Osłonami” oraz współpracująca z różnymi czasopismami w kraju i zagranicą. Dzięki licznym podróżom i międzynarodowym kontaktom, m.in. uczestnic- twu w zagranicznych i rodzimych konferencjach, targach i wysta- wach, na bieżąco monitoruje światowe nowości i trendy dotyczące roślin ozdobnych i ogrodnictwa. DR JOANNA GAŁĄZKA I DR JAKUB GARNIS Edukatorzy ogrodniczy z olbrzymią wiedzą w zakresie roślin i ogrodnic- twa oraz 15-letnim doświadczeniem w prowadzeniu wykładów, warsz- tatów i szkoleń. Twórcy projektu„ZróbTo Z Nami Online”. Oboje kochają rośliny i nie wahają się ich używać! Joanna to specjalistka od roślin ja- dalnych. Namawia do jedzenia nie tylko ciekawych warzyw i owoców, ale też kwiatów, chwastów i drzew. Jakub to specjalista od ziół. Zgłębił tajniki ich zastosowania w praktycznie każdej dziedzinie – od ziołolecz- nictwa po ochronę zdrowia roślin. TOMEK CIESIELSKI Specjalizuje się w realizacji zdjęć ogrodów, natury, krajobrazów oraz fotografii podróżniczej. Zajmuje się również tworzeniem wy- sokiej jakości fotografii dla banków zdjęć. Członek Garden Media Guild i Professional Garden Photographers’ Association. Założyciel Fundacji FRACTAL i organizator ARENY KRAJOBRAZU. TOMASZ SZOSTAK Miłośnik ogrodów, inicjator ogólnopolskiej akcji „Busem przez pol- skie ogrody” oraz twórca cenionego bloga „Z ogrodem na TY”. Blog jest efektem codziennej pracy, obserwacji i wieloletnich doświad- czeń z własnej firmy zajmującej się zarówno zakładaniem, jak i pie- lęgnacją i utrzymaniem terenów zieleni. Swoją pracę, którą opisuje na blogu, dzieli na działalność na terenach prywatnych i firmowych, a także na tych otwartych: parkach czy osiedlach.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz