Lider Biznesu 5/2021

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 61 Dla całej rodziny Jos Muller właściciel Educarium Sp. z o.o. Place zabaw są coraz bar- dziej różnorodne. Educarium jako pierwsze wprowadziło wiele tego typu innowacji na polski rynek i właśnie dzięki takim nowościom pla- ce zabaw stają się coraz bar- dziej ciekawe dla większej grupy użytkowników. W tej chwili duże zaintere- sowanie na placach zabaw budzi Roll Runner, nowy typ karuzeli, w której moż- na się kręcić jak chomik. Roll Runner jest opcjonalnie dostępny w wersji interaktywnej, która została doposażona w gry z elementami rywalizacji, wykorzystujące światło oraz dźwięk. Bogato wyposażone zestawy KANOPE również za- pewniają dzieciom wielką frajdę, szczególnie wysokie wieże z siatkami wspinaczkowymi w środku. Całkowita nowość to huśtawki i karuzele, które w nocy oświetlają się za pomocą energii wytwarzanej przez użytkowników. Tradycyjne urzą- dzenia zabawowe posiadają dzięki temu innowacyjne funk- cje zachęcające dzieci do nowej przygody. Doświadczeni inwestorzy zwracają coraz więcej uwagi na ja- kość dostarczanych urządzeń zabawowych. Sprzedaje się co- raz mniej urządzeń z drewna. Jeśli jakieś urządzenia z drewna zostają ostatecznie wybrane, to inwestorzy decydują się na robinię. Zamiast drewna wielu klientów woli jednak stal. Pa- nele i platformy coraz częściej muszą być wykonane z trwa- łego HPL zamiast tańszych materiałów takich jak sklejka lub HDPE. Wytrzymałość i odporność na czynniki atmosferyczne i intensywne użytkowanie to coraz bardziej istotne argu- menty przy wyborze sprzętu. Plac zabaw staje się coraz bardziej miejscem rekreacji dla każdego. Dzieci w wieku 3-10 lat to w dalszym ciągu główna grupa użytkowników placów zabaw, ale mamy coraz większą ofertę urządzeń projektowanych dla innych grup: również dla dzieci z niepełnosprawnościami, nastolatków oraz dorosłych. Dzięki temu place zabaw stają się miejscem aktywnej rekre- acji dla całej rodziny. ze wszystkich grup wiekowych. W myśl tej zasady tereny rekreacji, parki i zieleńce powinny uwzględniać również potrzeby najmłodszych. To, aby wszelkie przestrzenie publiczne były wielopokoleniowe i wielofunkcyjne sta- nowi ważne założenie unijnej polityki rozwoju miast przyszłości. NOWE OBLICZE OSIEDLI Place zabaw stają się integralną częścią nie tylko publicz- nych, ale również deweloperskich inwestycji, a rodziny poszukujące domów lub mieszkań stanowią bardzo wymagającą grupę klientów, zwracającą coraz większą uwagę na warunki zabawy dla dzieci. Z ustaleń dewelo- pera MK Inwestycje wynika, że place zabaw w Niemczech są już standardem, bo co drugie osiedle powstające za zachodnią granicą i trafiające na rynek pierwotny, dys- ponuje własnym placem zabaw. Polsce daleko jeszcze do ideału w tym względzie, ale ta sytuacja zaczyna się zmieniać pod wpływem boomu nieruchomościowego i rosnącej konkurencji pomiędzy deweloperami. Póki co w tworzeniu placów zabaw w naszym kraju prym wiodą spółdzielnie mieszkaniowe. Często wpisują one budowę oraz utrzymanie placyków w swój statut. Place zabaw na budowanych niemiec- kich osiedlach są już standardem. Polsce daleko jeszczedo ideałuwtymwzględzie, choć sytuacja wnaszym kraju zaczyna się zmieniać, m.in. pod wpływem boomu na rynku nieruchomości MIASTA PRZYJAZNE DZIECIOM Z danych obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR wynika, że w niedawno realizowanych projektach dotyczących infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miastach, domino- wały zadania odnoszące się do tworzenia przede wszyst- kim skwerów, parków, plaż miejskich i terenów zieleni, ale znaczna część zadań dotyczyła także odnowy lub budowy placów zabaw. Warto dodać, że zwiększyła się też liczba pro- jektów odnoszących się do popularnych ostatnio siłowni na świeżym powietrzu, renowacji oraz budowy nowych obiek- tów sportowych, m.in. boisk i basenów. WIATR W ŻAGLE Inwestycje związane z placami zabaw sprawiają, że podejście włodarzy i innych inwestorów do ich budowy zaczyna się poprawiać. Dla przykładu Wrocław w wymianę wyposażenia placów rekreacyjnych zamierza zainwestować ok. 400 tys. zł. W planach jest m.in. powstanie warowni, stacji kosmicznej, zestawów ścianek linowych czy paneli do gier. W Bytomiu powstaje wodny plac zabaw o powierzchni ok. 180 m², m.in. z tęczowym tunelem, tryskaczem, wiaderkami przelewo- wymi oraz zjeżdżalnią o wartości prawie 1 mln zł. Także naj- młodsi mieszkańcy Prudnika będą mogli wkrótce skorzystać z 3 nowych placów zabaw przy przedszkolach. Niebawem powstanie również nowy plac zabaw w Stargardzie, w Parku Chrobrego, gdzie instalowane są m.in. całoroczne trampoliny wraz z bezpieczną poliuretanową nawierzchnią. PIONIERSKIE PROJEKTY Warto nadmienić, że w naszym kraju powstaje wiele pionierskich i bardzo innowacyjnych projektów z myślą o najmłodszych. Niedawno do użytku oddano pierwszy

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz