LIDER BIZNESU 5/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 11 BLIŻEJ BRANŻY STRUMIEŃ MOŻLIWOŚCI Sam jednak wąż ogrodowy nie wystarczy, aby w pełni wykorzystać jego potencjał, niezbędne są dodatkowe akcesoria. Przyłącza kranowe i rozdzielacze – służą do szybkiego i wygodnego podłączania jednego lub kilku węży ogrodowych do ujęcia wody. Wykorzystując repara - tory i szybkozłącza, można połączyć węże lub zamontować pistolety zraszające. Produkty firmy Cellfast zostały zapro - jektowane w taki sposób, aby były kompatybilne z produk - tami innych marek. Sposobów na nawadnianie trawnika jest kilka. Strumień wody powinien rozkładać się równo - miernie i rozłożyście. W przypadku podlewania roślin naj - lepiej rozpylać wodę przy użyciu zraszacza. Zastosowanie zraszaczy prostych lub pistoletowych okazuje się najlep - szym wyborem, gdy chcemy podlać np. rabatki, grządki czy konkretną roślinę. Wystarczy wówczas zmienić rodzaj czy zasięg strumienia i dostarczyć wodę w pożądane miejsce. Poszczególne modele zapewniają płynną regulację siły strumienia z możliwością ustawienia na oczekiwanym poziomie, począwszy od silnego punktowego, poprzez delikatną mgiełkę, do delikatnego prysznicowego i moc - nego prysznicowego. Umożliwia to elastyczny wybór sposobu podlewania dopasowany do potrzeb rośliny. Pistolety montuje się do węży za pomocą szybkozłączek. Oprócz zraszaczy pistoletowych dostępne w sprzedaży są również zraszacze statyczne. Wystarczy podłączyć je do węża ogrodowego, ustawić w wybranym miejscu, odkręcić wodę i odczekać, aż rośliny zostaną wystarcza - jąco nawodnione. Urządzenia w pełni zautomatyzują czasochłonną czynność podlewania. Mogą być używane zarówno do małych, jak i do większych powierzchni. Ponadto doskonale sprawdzą się w ogrodach o zróżni - cowanym ukształtowaniu terenu. Powinny być umiesz - czane na podłożu w sposób stabilny, aby ciśnienie wody nie przewróciło urządzenia na bok. Wybierając konkretny model, istotna jest możliwość regulacji strumienia (natę - żenia, kierunku i zasięgu). Poszczególne zraszacze sta - tyczne pokrywają wodnym płaszczem obszar w kształcie okręgu, kwadratu lub prostokąta. Istnieje możliwość sze - regowego podłączenia większej ilości zraszaczy. KOMPLETNE ROZWIĄZANIE Często spotykanym przez ogrodników problemem zwią - zanym z użytkowaniem węża jest jego przenoszenie, roz - wijanie i docieranie do krańców ogrodu. Dla osób, które chcą nabyć produkt niezbędny do podlewania i w cało - ści kompletny, właściwym rozwiązaniem może oka - zać się zakup automatycznego zwijacza ERGO™ marki Cellfast. Jego obecność docenią wszyscy, którzy lubią mieć porządek w ogrodzie. Automatyczny zwijacz węża ogrodowego ERGO™ wykonany jest z tworzywa najwyż - szej jakości, odpornego na promieniowanie UV. Ergono - miczne uchwyty po obu stronach urządzenia pozwalają na jego łatwe przenoszenie i zawieszanie. Zwijacz można przytwierdzić do ściany za pomocą uchwytu ściennego umożliwiającego jego obrót w zakresie 180°. To prak - tyczne urządzenie zwija i chroni wąż ogrodowy wewnątrz zamkniętego bębna. W każdej chwili możemy wyciągnąć potrzebną akurat długość węża, nie plącząc się w jego nadmiarze. W zestawie znajdują się wszystkie akcesoria potrzebne do pracy w ogrodzie–wąż ogrodowy 20 m, wąż przyłączeniowy 2 m, zraszacz prosty ERGO™, szybkozłą - cza stop i przelot oraz przyłącze uniwersalne z gwintem wewnętrznym G1/2”- G3/4”– G1”. KOMFORTOWY TRANSPORT Niezwykle przydatnymi akcesoriami są wózki ułatwiające transport węży. Urządzenia te znane są od lat i stale udo - skonalane. Wózek Explorer produkowany przez Cellfast ma odpowiedni kształt bębna, który ułatwia nawijanie węża i zapobiega jego załamywaniu się. Jest to szcze - gólnie istotne w przypadku długich odcinków. O dobrej jakości wózka świadczy to, że został wykonany z wyso - kiej jakości stali i aluminium. Wybierając wózek, zwra - cajmy uwagę, aby miał odpowiednio szeroki rozstaw kół (zapewnia to łatwe i stabilne prowadzenie), a także na to, aby długość rączki była regulowana, co pozwoli dopa - sować jej długość do wzrostu użytkownika. Dzięki temu możemy przemieszczać się wózkiem w każde miejsce w ogrodzie. Unikniemy tym samym przenoszenia cięż - kich zwojów, zapewniając sobie komfort i nie obciążając kręgosłupa. Opady naturalne nie zaspokajają całkowicie potrzeb wodnych naszych roślin. Na szczęście z pomocą przychodzi sprzęt nawadniający: wysokiej jakości węże, niezliczone typy zraszaczy, akcesoria i wózki ułatwiające prace w ogrodzie. Każdy może wybrać optymalne dla sie - bie rozwiązanie. Wózki na wąż – komfortowy transport Zraszacze – dobór do potrzeb

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz