LIDER BIZNESU 5/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 21 NOWE ŻYCIE PLASTIKU Pracując z tworzywami z recyklingu, naszą misję opar - liśmy na tworzeniu wartościowych i praktycznych pro - duktów, nadając im nowe życie. Doniczki i podstawki Potsi wykonane są w 100% z granulatów, regular - nie skupowanych od firm zajmujących się recyklin - giem. Zadaniem tych podmiotów jest przesortowanie i oczyszczenie odpadu tak, aby nadawał się do ponow - nego użycia. W większości przypadków Potsi pracuje na popularnym polietylenie, którego regranulat wyko - rzystuje się do produkcji worków na śmieci czy folii dla budownictwa i przemysłu. FEERIA BARW Doniczki z recyklingu to nic nowego. Te pochodzące od Potsi mają jednak element ludzki w postaci osoby, która panuje nad plastikową mieszanką, tworząc feerię niebanalnych kolorów. Każda doniczka i pod - stawka powstająca bez użycia specjalistycznych B LIŻEJ BRANŻY REKLAMA maszyn – odciskana w metalowej formie – jest uni - kalna. Potsi cały czas udoskonala proces produkcji, aby pozostać konkurencyjnym na rynku. Celem założy - cieli jest też wprowadzenie do oferty innych produk - tów z branży dekoracyjnej i poszerzanie współpracy z firmami generującymi odpady.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz