LIDER BIZNESU 5/2022

28 RAPORT Substancje odstraszające szkodniki w ogrodzie Wiosną, wraz z rozwojem roślin i rozkwitaniem kwiatów, pojawiają się w ogrodzie różne szkodniki. Nie tylko owady, ale też na przykład gryzonie. Na - szym utrapieniem szybko stają się także komary, kleszcze i meszki. Wśród różnych metod ochrony mamy do dyspozycji środki odstraszające szkod - niki, czyli repelenty. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej grupie produktów. Z artykułu dowiesz się m.in.: ü Jakie produkty można zakwalifiko - wać do grupy repelentów ü Jakie substancje czynne wystę - pują w środkach odstraszających szkodniki w ogrodzie ü Na co należy zwrócić uwagę klien - tom sięgającym po te produkty KLASYFIKACJA REPELENTÓW Produkty, których używamy w celu odstraszenia szkodni - ków, nazywamy repelentami, a te z kolei zaliczane są do produktów biobójczych. Ponieważ substancje zawarte w produktach biobójczych mogą stwarzać zagrożenie (zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska), zanim trafią do sprzedaży, przechodzą obowiązkowy proces oceny i reje - stracji – zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych. Jest to proces podobny do wpro - wadzania na rynek środków ochrony roślin. Rejestracją zaj - muje się Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro - bów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB). Produkty, które nie uzyskały odpowiedniego pozwolenia, nie mogą być w Polsce i w całej Unii Europejskiej ani sprze - dawane, ani stosowane. TEKST: dr Joanna Gałązka i dr Jakub Garnis, edukatorzy roślinni, twórcy projektu Zrób To Z Nami Online ZDJĘCIA: AdobeStock.pl Repelenty są bardzo różnorodną grupą produktów. Mogą zawierać różne substancje czynne i mieć różną postać.Mogą to być zarówno środki, których używamy osobiście, na przy - kład spraye na komary czy kleszcze, ale nie tylko. Repelen - tów używamy też pod postacią obroży przeciwpchelnych czy też preparatów odstraszających niepożądane zwierzęta ze strychów, poddaszy, garaży, piwnic, magazynów i innych pomieszczeń oraz z pojazdów i urządzeń mechanicznych. Jak podaje URPLWMiPB, według stanu na 30 kwietnia 2022 r., pozwolenie na sprzedaż i stosowanie w Polsce ma ponad 300 produktów biobójczych o zróżnicowanym działaniu i składzie. Natomiast substancji czynnych, które wchodzą w ich skład, jest tylko kilka. W poszczególnych produktach znajduje się zwykle od jednej do trzech substancji. Przyj - rzyjmy się bliżej tym substancjom.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz