LIDER BIZNESU 5/2022

Rynek obiera nowy kurs Marcin Fajerski redaktor naczelny P odążanie wydeptanymi szlakami w branży ogrodniczej nie zawsze okazuje się opła - calne. Parafrazując słowa Chrisa Dari - monta, postęp i rozwój w biznesie możliwe są właśnie dzięki ludziom niezależnym albo myślą - cym nieco inaczej. Dlatego w bieżącym numerze „Lidera Biznesu” znajdziecie Państwo wiele przy - kładów dobrych i innowacyjnych praktyk firm, m.in. Husqvarna, Potsi, Dolagra czy GardenFlora, które mają odwagę wyjść poza utarte schematy i realizować przełomowe pomysły. W naszym majowym wydaniu znajdziecie Państwo rów - nież zapowiedź targów GARDENIA 2022, które z pewnością zaskoczą Państwa wieloma pionier - skimi rozwiązaniami. Polecam Państwu ponadto obszerną relację z międzynarodowej wystawy FLORIADE. W naszej nowej odsłonie opisujemy też segment środków odstraszających szkodniki w ogrodzie, przydatnych akcesoriów oraz prezen - tujemy bogactwo odmian krzewuszek. Zachęcam także do lektury artykułu o content marketingu i trendzie miejskiej dżungli. Jestem pewien, że niniejsze wydanie okaże się dla Państwa cennym źródłem wiedzy o tym, co się dzieje na rynku i co buzuje w trendach. „Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy” redaktor naczelny: Marcin Fajerski, marcin.fajerski@grupamtp.pl stale współpracują: Alicja Cecot, Tomek Ciesielski, Tomasz Szostak, Wojciech Wardecki reklama: Aleksandra Konopa tel.: +48 539 777 549 e-mail: aleksandra.konopa@grupamtp.pl Liliana Biegoń tel.: +48 691 021 911 e-mail: liliana.biegon@grupamtp.pl korekta: Ilona Burczyk opracowanie graficzne: Wydawnictwo INWESTOR wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań kolportaż: prenumerata redakcyjna Facebook/Liderbiznesu Instagram/liderbiznesu Wszystkie opublikowane materiały objęte są prawem autorskim. Przedruki i wykorzystanie materiałów możliwe jest wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i materiałów promo - cyjnych. Redakcja informuje, że administratorem danych osobo - wych jest wydawca czasopisma -Międzynarodowe Targi Poznań - skie z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i statystycznych, do momentu ich wycofania. Reklamacje i sprzeciwy dotyczące przetwarzania danych osobowych w serwisie należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail :iod@mtp.pl (Inspektor Ochrony Danych). W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym z Admi - nistratorem w celu realizacji powierzonych im zleceń i usług. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia prze - twarzania,wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,wycofania zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.Zapewniamy,że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przy - padkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami . Zdjęcia: MTP, archiwum firm, Pexels, Pixabay, Unsplash, AdobeStock DRUK: CGS SPIS TREŚCI BLIŻEJ BRANŻY Zielona rewolucja – targi GARDENIA 2022 / 6 Efektywne nawadnianie w praktyce / 10 DOLAGRA– gustowna oprawa dla roślin i wnętrz / 12 Zielone miasto na wodzie, czyli FLORIA - DE 2022 / 14 #STARTUP – Potsi.pl – ogrodniczy upcycling / 20 GardenFlora w Bydgoszczy – fachowcy od traw / 22 INNOWACJE Roboty Husqvarna Automower® - inno - wacyjne, autonomiczne koszenie traw - ników / 24 RAPORT Substancje odstraszające szkodniki w ogrodzie / 28 GARDEN BIZNES Nowości i bestsellery ze szkółek regio - nu łódzkiego / 32 Okrywy roślinne –nie tylko na zimę! / 34 Ogrodnictwo nie wychodzi z mody – odzież ogrodnicza i akcesoria / 40 POZIOM WYŻEJ Krok po kroku zbuduj swój ogród – po - zimowe wznowienie i budowa kolejnej architektury / 44 Bogaty wachlarz krzewuszek / 46 Tykocin – zabytkowe miasto o wysokich walorach krajobrazowych / 48 Zoologia i ogrodnictwo – czy to opłacal - ny mariaż branż? / 52 W PRAKTYCE Content marketing – jak wykorzystać go do rozwijania biznesu? / 56 TRENDY Bujna miejska dżungla / 58 #EKO Kosić,nie kosić–oto jest pytanie / 60 #OgródNaWidelcu – Skąd się wzięły truskawki? / 62 NA TOPIE / 64 BUSEM PRZEZ POLSKIE OGRODY Wizyta w leśnym ogrodzie / 66

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz