LIDER BIZNESU 5/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 45 P OZIOM WYŻEJ OGRÓD NABIERA KSZTAŁTU Analogicznie jak mur, powstaje również ogrodzenie frontowe z bloczków betonowych, co także realizowane jest w oparciu o wcześniej wykonany fundament. Ponadto w ramach prac przygotowaliśmy docelowy obrys i profil zbiornika wodnego, który będzie zrealizowany w końcowym etapie przy wykoń - czeniu ogrodu. Jemu, jak również innym wspomnianym ele - mentom poświęcę osobne artykuły, jako że to nietypowe i warte komentarza budowle. W ramach tego etapu prac realizowaliśmy również wywózki kolejnych nadmiarów ziemi, które pochodziły z wykopów poszczególnych elementów, ale także rozpoczęliśmy doce - lowe równanie terenu w miejscach, gdzie ciężkie prace były już zakańczane. To więc takie stopniowe wycofywanie się z poszczególnych miejsc, wyrównywanie, dowożenie dobrej ziemi i docelowe przygotowywanie poszczególnych kwart. SPRZĘT DO ZADAŃ SPECJALNYCH Niezwykle istotną informacją na tymetapie realizacji ogrodu jest natomiast fakt, że całość prac wykonywana jest drob - nym sprzętem, który ma możliwość dojazdu w częściowo zagospodarowane już części. I tak z pomocą wielofunkcyj - nej ładowarki Avant oraz licznych przystawek realizujemy właściwie całość prac związanych z kopaniem, przewoże - niem ziemi, materiałów czy profilowaniem terenu, chociażby w miejscach docelowych trawników. Z kolei w miejscach, gdzie ze względu na zagospodarowa - nie dostęp tego sprzętu jest już niemożliwy lub utrudniony, prace realizujemy mniejszymi maszynami, w tym wypadku Grillo, którymi mamy możliwość uprawiać ziemię i przygoto - wywać ją pod wykończenie ogrodu. DO CELU Myślę więc, że to kluczowe rozwiązanie, które pozwala na płynne i kompleksowe realizowanie wszystkich zamie - rzonych działań. Tymczasem to tyle w tym odcinku cyklu o budowie ogrodu. Za mną już wszystkie prace budowlane związane z małą architekturą, a do wykonania mam jesz - cze kompleksowe nawodnienie, tarasy drewniane, trawnik, wykończenie rabat i nasadzenia roślinne. Pozostało również wykończenie kaskady i zbiornika wodnego, a dodatkowo liczne pergole, meble w kuchni letniej i wkomponowanie elementów dekoracyjnych. A wszystko to sukcesywnie będę relacjonował na łamach „Lidera Biznesu”.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz