LIDER BIZNESU 5/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 47 czerwone, błyszczące, dzwonkowate kwiaty mają około 4-5 cm długości, są zebrane po 7-9 sztuk w wiechowate kwiatostany. Inne odmiany z tej grupy to: ‘Bristol Ruby’, ‘Eva Rathke’, ‘Eva Supreme’, ‘Evita’, LUCIFER, ‘Newport Red’, ‘Purple Rain’, ‘Saturn’. GRUPA O KWIATACH RÓŻOWYCH Dorosłe krzewy z tej grupy przekraczają 1 m wysokości lub szerokości,mają zielone liście i różowe lub purpurowe kwiaty. Popularną przedsta - wicielką tej grupy jest krzewuszka ‘Rumba’ – krzew o wyprosto - wanym pokroju, ze starszymi pędami roz - kładającymi się na boki. Liście są ciemnozielone z delikatnym, czerwo - nym rumieńcem. Ciem - noróżowe, dzwonko - wate kwiaty mają do 2 cm średnicy, tworzą się w kwiatostanach liczą - cych 7-21 kwiatów. Inne odmiany z tej grupy to: ‘Abel Carrière’, ‘Boskoop Glory’, ‘Pink Princess’, ‘Polka’,‘Styriaca’. Modelową reprezentantką grupy krze - wuszek o czerwonych kwiatach jest odmiana ‘Red Prince’ – kultywar uzy - skany w USA w 2002 r., nagrodzony wyróżnieniem Award of Garden Me - rit, przyznawanym przez brytyjskie Królewskie Towarzystwo Ogrodnicze. Intensywnie czerwone, błyszczące, dzwonkowate kwiaty mają około 4-5 cm długości, są zebrane po 7-9 sztuk w wiechowate kwiatostany POZIOM WYŻEJ uzyskana we Francji pod koniec XIX w., nadal uprawiana i ceniona za śnieżnobiałe kwiaty, pięknie wyeksponowanymi na tle jasnozielonych liści. Kwiaty tworzą się na zeszłorocz - nych pędach i wyrastają z kątów liści na krótkich pędach bocznych. Mają kształt całkiem sporych dzwonków o dłu - gości 4-5 cm i średnicy do 3,5 cm, zakończonych pięcioma delikatnie wywiniętymi na zewnątrz płatkami korony. Inne odmiany z tej grupy to: ‘Avalanche’, ‘Bristol Snowflake’, ‘Héro - ine’,‘Mont Blanc’,‘Nivea’,‘Volans’,‘White King’. GRUPA O KWIATACH CZERWONYCH Krzewy zakwalifikowane do tej grupy osiągają ponad 1 m wysokości lub szerokości, mają zielone liście i czerwone kwiaty. Modelową reprezen - tantką grupy jest odmiana ‘Red Prince’ – kultywar uzyskany w USA w 2002 r., nagrodzony wyróż - nieniem AGM (Award of Garden Merit), przyzna - wanym przez brytyjskie Królewskie Towarzystwo Ogrodnicze. Intensywnie Krzewuszka cudowna WINE & ROSES ‘Alexandra’ to obecnie jedna z popularniejszych obficie kwitnących odmian o ciemnych liściach i intensywnie różowych kwiatach fot. Grzegorz Falkowski, ZSzP

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz