LIDER BIZNESU 5/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 63 TRENDY uprawy te szybko zyskały na popularności i stały się nieod - łącznym elementem kaszubskiego krajobrazu, a od lat 70. XX w. obchodzone jest tam święto Truskawkobrania. Pod chronioną nazwą truskawka kaszubska lub kaszëb - skô malëna mogą być sprzedawane wyłącznie truskawki odmiany ‘Elsanta’, ‘Honeoye’ (owoce deserowe – do bezpo - średniego spożycia) i ‘Senga Sengana’ (owoce do przetwór - stwa). Smak i zapach owoców powinien być słodki, aro - matyczny, przypominający leśną poziomkę. Kolor musi być intensywnie czerwony (przynajmniej 80% wybarwienia), kształt jednorodny, bez żadnych nieprawidłowości. Truskawkę kaszubską oznaczono symbolem Chronionego Obszaru Geograficznego i jest ona produkowana tylko na Pojezierzu Kaszubskim (pod względem historycznym rejon ten nazywamy Kaszubami), w całym powiecie kartu - skim, kościerskim i bytowskim oraz w niektórych gminach z powiatu gdańskiego i lęborskiego. Występuje tam dość surowy klimat, wyjątkowa rzeźba terenu i rodzaj gleb, które korzystnie wpływają na rozwój i dojrzewanie truskawek – większość upraw jest położona na stokach, na wysokości między 180 a 300 m n.p.m., wystawionymi na działanie promieni słonecznych, co gwarantuje dojrzewanie owoców, które są zbierane przez cały czerwiec i lipiec. Cykl #OgródNaWidelcu dedykowany jest wszystkim miłośnikom roślin i przyrody. Przedstawiamy w nim mało znane fakty na temat znanych roślin ogrodniczych uprawianych w Polsce. Cykl ten udowadnia, że nie tylko rośliny ozdobne i egzotyczne kwiaty mogą być bohaterami ciekawych historii. CIEKAWOSTKI ü U truskawki lub poziomki to, co nazywamy owocem, jest w rzeczywistości jagodą pozorną, powstałą z dna kwiatowe - go. Prawdziwymi owocami truskawki są orzeszki – te małe przecinki widoczne na jagodzie pozornej. ü Owoce pozorne truskawki składają się głównie z wody (91%) i węglowodanów(7,7%). Zawierają jedynie niewielkie ilości tłusz - czu (0,3%) i białka (0,7%). ü Odmiana ‘Snow White’ to jedna z truskawek o białych owo - cach pozornych. Pod względem aromatu i słodyczy z powo - dzeniem konkuruje z czerwonymi odmianami. ü Liście truskawki, dzięki zawartości polifenoli, mają działanie: antyoksydacyjne, przeciwzapalne, przeciwwirusowe, an - tybakteryjne, antymutagenne, antyproliferacyjne (hamuje namnażanie się komórek). Ze świeżych lub suszonych liści można przygotować napar, który działa moczopędnie, zapo - biega biegunce i wzmacnia wątrobę. ü Fascjacja – to zaburzenie wzrostu prowadzące to staśmienia różnych organów roślin, np. kwiatów, owoców, pędów. Orga - ny te stają się szerokie, płaskie i żebrowane, często też pofa - lowane jak zwoje mózgowe. Na zdjęciu widzimy staśmioną truskawkę. Takie staśmienie może pojawić się np. w wyniku zaburzeń hormonalnych, uszkodzenia wierzchołka rośliny, żerowania szkodników, a także spontanicznej mutacji. Takie truskawki są niegroźne i nie stanowią efektu szalonych eks - perymentów. JAK Z POWODZENIEM UPRAWIAĆ TRUSKAWKI? Jako zwolennicy integrowanej ochrony roślin zarówno działkowcom, jak i profesjonalistom zalecamy stosowanie się do jej zasad. Zanim posadzimy rośliny, musimy przeana - lizować, jakie mamy warunki i potrzeby względem uprawy, a następnie dobrać odpowiednie stanowisko i odmiany. Do dyspozycji mamy wiele odmian zróżnicowanych pod względem przydatności owoców, plenności, terminu doj - rzewania, odporności na choroby czy przemarzanie. Bardzo ważne, aby kupować sadzonki z certyfikowanych źródeł, dzięki czemu zapobiegamy wprowadzaniu szkodników i chorób na nowo założoną plantację. Do uprawy truskawki najlepiej nadają się płaskie tereny lub o delikatnym nachyleniu, o glebach żyznych, niezbyt ciężkich. Rośliny sadzimy wczesną wiosną lub we wrześniu-paździer - niku,ale po sadzeniu jesienią istnieje ryzyko uszkodzenia roślin zimą przezmróz.Sadzonki umieszczamywdołkach na taką głę - bokość, by stożek wzrostu znajdował się tuż nad powierzchnią ziemi. Truskawki korzenią się płytko, dlatego niekiedy wyma - gają podlewania, szczególnie na lekkich glebach. Dobrym pomysłem jest więc ściółkowanie, np. słomą. Wykonuje się to, gdy na roślinach przekwitnie 80% kwiatów, układając wokół roślin warstwę słomy o grubości 10 cm. Taka ściółka nie tylko ogranicza parowanie, ale też wyrównuje temperaturę i wilgot - ność gleby, a rozkładając się, dostarcza składników pokarmo - wych.Zabezpiecza też owoce przed gniciem. METRYCZKA Rodzina: różowate Rodzaj: poziomka Gatunek: poziomka ananasowa, Fragaria ×ananassa ; inne nazwy: truskawka, poziom - ka truskawka, poziomka wielkoowocowa

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz