Lider Biznesu 6/2021

20 temat wydania grody przydomowe, poza wzbudzaniem zachwytu odbiorców i użytkow - ników, powinny być przyjazne środowisku. Zakładając ogród, musimy brać pod uwagę, że w naszym otoczeniu zaczną pojawiać się różne owa - dy i małe zwierzęta. To dla nich naturalne środowisko, do którego lgną intuicyjnie. Możemy z nimi walczyć lub stworzyć im odpowiednie warun - ki, by stały się ozdobą naszego ogrodu i korzystnie wpłynęły na rozwój roślinności. Dostrzegając ich pożyteczność, łatwiej zaakceptujemy ich obecność. Pożyteczni sprzymierzeńcy ogrodu TEKST i ZDJĘCIA: Mariola Trzaska Niezależnie od powierzchni, zawsze możemy stworzyć przestrzeń przyjazną naturze, m.in. zwierzętom i owadom, dającą pożywienie i bezpieczne schronienie. Najważniej- sze, by odpowiednio skomponować roślinność na raba- tach, przy czym warto postawić na rodzime, znane gatunki roślin. NIE TAKI OWAD STRASZNY Mimo iż wielu z nas nie przepada za „towarzystwem” owa- dów, a czasem nawet się ich boi, są one bardzo ważne w naszym ekosystemie. Są podstawą życia na Ziemi i sta- nowią istotny składnik łańcucha pokarmowego: pożywie- nie ptaków, gadów i małych ssaków. Ponadto zapylają ro- śliny, dzięki którym spożywamy owoce i warzywa. Warto zatem zadbać o to, by czuły się w naszym ogrodzie jak naj- lepiej. Jak zwabić do ogrodu pożyteczne owady takie jak pszczoły czy biedronki? – Jest na to kilka sposobów, z któ- rych podstawowym jest dobór roślin kwitnących na róż- norodne kolory, miododajnych i pięknie pachnących. Na- leży również zwrócić uwagę na długość cyklu kwitnienia o różnych porach. Najlepiej zadbać o jego ciągłość przez możliwie najdłuższy okres. Pamiętajmy, że rośliny kwitną już od marca do późnego października, co daje nam aż 8 miesięcy, w których będziemy mogli cieszyć się pięknem ogrodu. UCZTA DLA OKA I OWADÓW Pospolite rośliny przyjazne owadom to m.in. mniszek le- karski, chaber bławatek, róża, robinia akacjowa, czeremcha zwyczajna, macierzanka zwyczajna, floks szydlasty oraz różnego rodzaju drzewa owocowe i warzywa. Bez owadów zapylających wiele roślin w ogóle by nie istniało, a lista ro- ślin nektarowych, pozwalających stworzyć ogród przyja- zny dla owadów, jest znacznie dłuższa, a więc na pewno każdy może skomponować własny zestaw pięknych kwia- tów do ogrodu, które polubią także owady. W ogrodzie należy dążyć do bioróżnorodności – im więcej gatunków roślin, tym łatwiej owady pożyteczne znajdą coś dla siebie. Odrębną grupę roślin stanowią te, dzięki którym w naszym ogrodzie pojawią się motyle. Musimy wówczas postawić nie tylko na zapach, ale również na kolorystykę kwiatów. Najbardziej przyciągają te czerwone, żółte, pomarań- czowe, fioletowe i różowe – najlepiej miododajne, jak lewkonia, forsycja pośrednia, lawenda, kocimiętka, wrzos pospolity, astry oraz budleja Dawida. Ważnym aspektem w przypadku motyli jest stanowisko, na jakim umieścimy rabatę. Uwielbiają one przebywać na słońcu i wygrzewać się, a nektar też czerpią w promieniach słonecznych.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz