LIDER BIZNESU 6/2022

16 BLIŻEJ BRANŻY Wiosną 2022 r. w Europie można było odwiedzić w tym samym czasie trzy prestiżowe wystawy Expo poświęcone roślinom ozdobnym. Oprócz Flo - riady, która wciąż trwa w Holandii, były to kilku - dniowe wydarzenia we włoskiej Genui (Euroflo - ra) i w belgijskiej Gandawie. Ta ostatnia – stolica Flandrii Wschodniej, będącej ważnym ogrodni - czym regionem – gościła XXXVI edycję wystawy Floraliën Gent, która organizowana jest od począt - ku dziewiętnastego wieku. TEKST i ZDJĘCIA: Alicja Cecot Z wykle gandawskie show odbywa się – jak igrzyska olimpijskie – co 4 lata, aby zaprezentować kwiaciar - skie i szkółkarskie produkty regionu. Tegoroczne Floralia, które rozpoczęły się 29 kwietnia, a zakończyły 8 maja, nastąpiły jednak 6 lat po poprzednich. Z powodu pandemii koronawirusa dwukrotnie przesuwano bowiem ich termin, aż wreszcie w 2022 r. udało się doprowadzić przedsięwzięcie do skutku (fot. 1). Lejtmotywem wystawy było hasło „Mój raj –globalny ogród”, które jest głosem na rzecz roślin, ich znaczenia dla kondycji człowieka. DŁUGA HISTORIA, KRÓLEWSKIE AKCENTY Floraliën Gent urządzane jest przez belgijskie Królewskie Towarzystwo Rolnicze i Botaniczne (Koninklijke Maat - schappij voor Landbouw en Plantkunde – KMLP), które powstało pod inną nazwą w 1808 r. Pierwsza wystawa roślin ozdobnych, której tradycje kontynuują współczesne Floralia, odbyła się w lutym 1809 roku i zajmowała 48 m². Jak powiedział Jos De Wael, reprezentujący obecny komi - tet organizacyjny, przez ponad 200 lat zmieniały się loka - lizacje wystawy w mieście oraz jej charakter, ale wciąż jest to okazja dla uczestników flamandzkiej branży roślin ozdobnych, by „się pokazać”. Dodał, że w XIX wieku pre - zentowano rośliny tropikalne i subtropikalne, które – przeważnie via Londyn – docierały do Gandawy oraz jej okolic i były nie lada nowinkami. Dwudzieste stulecie to z kolei domena hodowców z Flandrii Wschodniej, pokazu - jących własne odmiany gatunków, z których słynęli, i do dziś słyną, Flamandowie. Teraz, w XXI w. rośnie, zdaniem De Waela, znaczenie florystów i artystów na wystawie Floraliën Gent: dotyczy to zarówno sposobu aranżowania roślin (fot. 2), jak i powiększającego się działu florystycz - nego, który towarzyszy Floraliom (fot. 3). Z artykułu dowiesz się m.in.: ü Jaka jest historia wystawy Flora- liën Gent ü Jaka była tegoroczna edycja wy - darzenia ü Jakie nowości roślinne można było podziwiać na tegorocznych Floraliach Kwitnące oblicze Gandawy Fot. 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz