LIDER BIZNESU 6/2022

56 Zagospodarowanie przestrzeni nad jeziorem w miejscowości Łąkie w gminie Lipka TEKST i ZDJĘCIA: Agnieszka Chudy Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu Utworzenie centrum turystyczno-sportowego to projekt mający na celu stwo - rzenie przestrzeni, która stałaby się przyciągającym punktem dla turystów i okolicznych mieszkańców z umożliwieniem im integracji. Architektura tła, skromna i wtapiająca się w istniejące otoczenie skarp, nawiązująca bryłą do nich. Architektura tworząca przestrzeń, niebędąca tylko samą widoczną kuba - turą. Jest to miejsce spędzania wspólnego czasu i organizowania go na sposób dogodny gminie oraz szkoły znajdującej się w pobliżu. TRENDY Z e względu na zróżnicowaną formę otoczenia natu - ralnego krajobrazu wysokich drzew, tafli jeziora, różnych form skarp, wypłaszczenia terenu –wyzwa - niem było stworzenie głównego budynku łączącego różne formy – niedominującego w otoczeniu. Poprzez zastosowanie różnych kątów i nachyleń oraz trójkąt - nych brył budynek wtapia się w otoczenie – naśladuje teren. Główny obiekt to budynek z miejscem na wypożyczalnię sprzętu wodnego, saunę z balią wodną, integracyjną altanę/salę wielofunkcyjną oraz pomieszczenia toalety publicznej. Obiekt ten, po wykonanej realizacji, stanie się głównym miejscem spotkań mieszkańców oraz punktem mającym przyciągać turystów do czasowego wypoczynku przy jeziorze, placu zabaw oraz rekreacji na kilka dni. Niewielka budowla tworzy rodzaj przestrzeni zwartej. Bryła o nie - regularnym kształcie przypomina nachylenia i spadki w terenie. Wygląda jak dach z wieloma spad - kami nałożonymi na podstawę bryły. Dach w jednej z części speł - nia również funkcję użytkową Poprzez zastosowanie różnych kątów i nachyleń oraz trójkątnych brył bu - dynek wtapia się w oto - czenie – naśladuje teren

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz