LIDER BIZNESU 7/2021

16 raport Z danych Jungle Scout wynika, że na przełomie 2020 i 2021 r. dyna- mika handlu produktami ogrodniczymi na świecie bezapelacyjnie zdetronizowała inne najszybciej rosnące sektory, m.in. produktów biurowych (33%), części samochodowych i akcesoriów (25%), asor - tymentu fitness (24%). Żaden inny rynek nie mógł pochwalić się rów - nie imponującymi wynikami! Co więcej, aż 22% konsumentów bada- nych przez tę agencję badawczą deklaruje, że w przyszłości planuje przeznaczyć jeszcze większy budżet na wydatki związane z ogrodem i wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Pandemia nie tylko przy- czynia się do renesansu ogrodnictwa w każdym zakątku świata, ale również ma istotny wpływ na kierunki rozwoju branży ogrodniczej i kształtuje rynkowe megatrendy. Jak podają analitycy agencji Jungle Scout, aż 22% kon- sumentów na całym świecie deklaruje, że w najbliższej przyszłości planuje przezna- czyć jeszcze większy budżet na wydatki związane z ogro- dem i wypoczynkiem niż dotychczas TEKST: Marcin Fajerski, ZDJĘCIA: Pixabay, Marcin Fajerski, Pexels raport wydania W  2020 i 2021 r. konsumenci porzucili ulubione seriale na rzecz swoich działek, balkonów i ogródków. Jak podaje agencja ba - dawcza Jungle Scout, ogrodnictwo stało się najszybciej rosną - cym sektorem handlu na świecie od IV kwartału ub.r. do I kwar - tału br., które zanotowało wzrost rzędu 83%! Branża ogrodnicza już dawno nie miała tak sprzyjających – wręcz cieplarnianych – warunków do rozwoju. Jakie megatrendy będą nią rządzić w nieodległej przyszłości? Zielone światło dla nowych ogrodniczych megatrendów

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz